Jeugdbewegingen gaan voor plaats op de Inventaris Immaterieel Erfgoed

Help de jeugdbewegingen bij hun erkenning tot Vlaams immaterieel erfgoed!

Jeugdbewegingen gaan voor plaats op de Inventaris Immaterieel Erfgoed

© Chiro Vlaanderen

Vrijdag 20 oktober 2023 is het de Dag van de Jeugdbeweging. Hét moment om even stil te staan bij het rijke erfgoedverhaal van de jeugdbewegingen in Vlaanderen en om ze te steunen in hun aanvraag om erkend te worden als Vlaams immaterieel erfgoed! Ook jij kan hierbij helpen.

Nergens ter wereld zijn jeugdbewegingen zo populair als in Vlaanderen. Redelijk uniek is ook de begeleiding door en voor jongeren. In bijna elke Vlaamse gemeente moet er wel een of andere jeugdbeweging opgericht en actief (geweest) zijn. Net daarom zijn jeugdbewegingen een fantastische bron voor lokale geschiedenis en volwaardig cultureel erfgoed.

Jeugdbewegingen en erfgoed

Op algemene  vraag bundelden we de krachten met de nationale jeugdbewegingen in de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed. We helpen lokale jeugdgroepen hun geschiedenis te (her)ontdekken en hun erfgoed correct te beheren en te ontsluiten. Dit zorgden al voor veel boeiende resultaten:

Maar wat ons echt onderscheidt, is de levendige uitwisseling van expertise in erfgoedwerking tussen jeugdbewegingsmedewerkers en ons team bij Histories. Samen willen we bouwen aan een levendige toekomst voor de erfgoedverhalen van jeugdgroepen.

Het immaterieel erfgoed van Vlaamse jeugdbewegingen

Recent kreeg ook het immaterieel erfgoed van de jeugdbewegingen extra aandacht. De Vlaamse jeugdbewegingen borgen heel wat tradities en gebruiken, zoals kamptradities en spelletjes. Binnen de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed begeleiden we jeugdbewegingen bij het opstellen van een erkenningsdossier. Het doel is om de Vlaamse jeugdbewegingen en hun rijke tradities op te nemen in de Vlaamse Inventaris voor Immaterieel Erfgoed. Alle jeugdbewegingen die meedoen aan de Dag van de Jeugdbeweging steunen de aanvraag.

Naast het inhoudelijk uitwerken van het dossier willen we ook breed gedragen steun vergaren via een online formulier. Zo willen we aantonen dat er een omvangrijke erfgoedgemeenschap bestaat die jeugdbewegingen beschouwt als waardevol Vlaams immaterieel erfgoed.

Help jij ook mee om de jeugdbewegingen te laten erkennen als Vlaams immaterieel Erfgoed?

Heb je warme herinneringen hebt aan jouw tijd bij een jeugdbeweging? Ondersteun dan als eerste deze aanvraag door het online formulier in te vullen.

Lokale en regionale erfgoedverengingen of andere traditiedragers uit ons netwerk kunnen de jeugdbewegingen ook helpen. Moedig je leden of contacten  met een jeugdbewegingsverleden of -heden aan om de aanvraag te steunen door hun eigen verhalen te delen. De Dag van de Jeugdbeweging is hier het ideale moment voor!

Hoe, vraag je je af?

Deel direct de link naar het online formulier, verspreid onze berichten op sociale media (Facebook, Instagram), deel dit artikel of verspreid deze flyer onder je leden. Samen bouwen we aan de erkenning van de waardevolle erfgoedtradities van jeugdbewegingen.