Enquête: Hoe gaat het (na 2 jaar corona) met jullie organisatie?

Hoe kan Histories jullie erfgoedwerking beter ondersteunen?

Histories schrijft dit najaar een nieuw meerjarenplan voor 2024-2028. Daarom vragen we alle erfgoedverenigingen via een online enquête hoe het nu met hen gaat en hoe we hen de komende jaren kunnen helpen. Zo brengen we niet alleen de aard en de omvang van het verenigingsveld anno 2022 in kaart brengen, maar ook de impact van corona of het wegvallen van de provinciale middelen.

Jullie antwoorden helpen ons om onze dienstverlening aan vrijwilligersverenigingen te verbeteren. Maar we willen de conclusies ook delen met overheden, koepels en andere dienstverlenende organisaties en zo meer aandacht en steun vragen voor de uitdagingen waarvoor jullie staan.

Laat jullie stem horen

In de tweede helft van oktober ontvangt elke contactpersoon van alle heemkundige kringen, familiekundige verenigingen, traditiedragers, metaaldetectiegroepen in ons adresbestand twee e-mails. De eerste is van Histories en bevat meer informatie, waaronder een voorbeeldvragenlijst in PDFvorm. Wie dat wil kan ook de Word-versie gebruiken om samen met het bestuur de enquête voor te bereiden. Opgelet: het is niet nodig om de PDF of de Word-versie zelf in te vullen en terug te bezorgen. Het is de bedoeling dat de antwoorden zelf ingevuld worden in het online formulier van Qualtrics. Dat is het softwareprogramma dat Histories en FARO gebruiken om de enquête samen te verwerken. De unieke link naar het online enquêteformulier vind je in een tweede e-mail vanwege Qualtrics.

We verwachten slechts één antwoord per organisatie. Deelnemen kan tot uiterlijk 18 december. Hebben jullie eind oktober geen uitnodiging ontvangen van Qualtrics – ook niet in de spam-folder van jullie mailbox? Mail dan zeker naar info@histories.be of bel naar 015/80 06 30. Ook voor alle andere vragen kan je daar terecht.

Consultatiecirkels

De enquête is niet de enige manier waarop Histories vrijwilligers betrekt bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan. We praten met alle koepels over mogelijke samenwerkingen, we organiseren consultatiecirkels rond gemeenschappelijke uitdagingen en koppelen hierover terug met onze bestuursorganen die voor meer dan de helft bestaan uit erfgoedvrijwilligers. Zo hielden we op 30 augustus een beleidsdag in Muizen met het team en ons bestuur. Medio januari moet het nieuwe plan klaar zijn en volgt meer nieuws.

Foto via Unsplash