Laat van jou horen in onze extra consultatiecirkel op 5 december

Histories werkt dit najaar aan een nieuw meerjarenplan voor 2024-2028. In dit beleidstraject proberen we erfgoedvrijwilligers maximaal te betrekken. We doen dat onder meer via een online bevraging van verenigingen én met onze consultatiecirkels waarmee we vrijwilligers om raad en inspiratie vragen. We brengen er genealogen, heemkundigen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere erfgoedvrijwilligers samen om hun visie en ervaring te delen rond gemeenschappelijke uitdagingen.

We organiseren een extra consultatiecirkel:
\ Hoe maken we de digitale omslag? Op 5 december om 20 uur

Hoe maken we de digitale omslag?

Maandag 5 december om 20 uur

Onze wereld wordt steeds meer digitaal. Corona heeft deze evolutie versneld. De digitale omslag geeft ons nieuwe kansen, maar vraagt ook andere werkwijzen en nieuwe competenties, zowel voor het gebruik als het begrip van media. Digitale geletterdheid is meer dan ooit noodzakelijk om als vereniging actief te kunnen blijven. Tijdens deze consultatiecirkel brengen we de positieve en iets moeilijkere aspecten met jullie in kaart. We bekijken het digitale transformatieproces in al zijn facetten van digitaal bewaren en online promoten.

Enkele vragen die in deze consultatiecirkel aan bod komen, zijn:

  • Met welke uitdagingen worstelen vrijwilligers op het vlak van digitale transformatie?
  • Op welke domeinen kunnen vrijwilligers extra ondersteuning gebruiken en op welke manier?

Voor wie?

De consultatiecirkels zijn bedoeld voor iedereen die in de vrije tijd met erfgoed bezig is en zijn/haar mening wil geven over wat erfgoedvrijwilligers nodig hebben om (nog) beter werk te leveren.

Praktische informatie en inschrijven

Een consultatiecirkel duurt ongeveer anderhalf uur en vindt online plaats via Microsoft Teams.

Inschrijven voor één of meerdere cirkels kan via deze link. Bij een te groot aantal aanmeldingen behouden we ons het recht voor om een selectie te maken met het oog op een evenwichtige vertegenwoordiging van onze hele doelgroep.

De dag voordien ontvang je de agenda met vergaderlink zodat je rustig over onze vragen kan nadenken. Tijdens de consultatiecirkel gaan we de hele virtuele tafel rond, zodat je zeker de kans krijgt om je visie en kennis te delen.

Meer info over de consultatiecirkels als werkvorm vind je hier.

Heb je nog vragen, contacteer dan Els Vervaet: els.vervaet@histories.be.

Foto via Pixabay