Uit Vlaamsche klei getrokken. 500 jaar Vanderhaeghe

Jan Vanderhaeghe

Deze familiegeschiedenis bestaat uit twee delen. Het boekgedeelte vertelt de familiegeschiedenis van onze oudst gekende voorvader Jasper Vanderhaeghe (° circa 1550), gehuwd met Mayken Nielaet, tot aan de kleinkinderen van de auteur… Het is dus een breed uitgewerkte stamreeks van 13 generaties, verhalend neergeschreven, rijk geïllustreerd en op 130 bladzijden kwaliteitsvol papier van 100 gram gedrukt.

In deze stamreeks vindt men verwijzingen naar de bijhorende dvd, waarop alle zijtakken van Jasper en zijn nakomelingen zijn uitgewerkt en hun verspreiding over gans West-Vlaanderen tot in de tweede helft van de 19de eeuw met uitlopers tot in de jaren 1900. De dvd is meer genealogie dan familiegeschiedenis, is geïllustreerd en telt ca. 250/300 bladzijden.

Bestellen: voorintekening tot 1 december 2019, 22 € + portkosten 4,60 €. Daarna 25 €. De publicatie wordt in de tweede helft van december geleverd. Te storten op rekening (met vermelding van contactgegevens/postadres): BE19 9799 8715 0312 van J. Vanderhaeghe, Claessensdreef 136, 2950 Kapellen.

Tweede jaarboek van de Heemkundige Kring De Faluintjes

Het tweede jaarboek van de Heemkundige Kring De Faluintjes is in druk. Het boek is de waardige opvolger van een indrukwekkende reeks tijdschriften (30 jaargangen van elk 4 nummers) verschenen van 1988 tot en met 2017 en van het eerste jaarboek verschenen in 2018.

Het jaarboek 2019 is een heemkundige publicatie met een gevarieerde inhoud van 20 bijdragen (inhoudstafel op www.defaluintjes.be) en met nooit eerder gepubliceerde foto’s uit het verre en meer nabije verleden van de vier Faluintjesgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel. Niet minder dan 18 auteurs verleenden hieraan hun medewerking.

Inhoudstafel

 • Bij onze nummer twee… – Fons Dierickx
 • Dom Wilfried Verleyen: historicus in hart en nieren – Ben Vermoesen
 • Street art in de Faluintjes – Iets over muur- of gevelankers – Roger Broucke
 • Luchtvaart en de Faluintjes – Jos De Backer & Eddy Wille
 • De landelijkheid van de Faluintjes ten top! Vijftig jaar Pikkeling in de Faluintjes – Fons Dierickx
 • Baardegem – Beknopte geschiedenis van gemeente en parochie – Marc De Bie
 • De pastoor van Baardegem begin 1300 en zijn zoon – Jan C.A. De Clerck
 • De baronnen van Herdersem in de achttiende eeuw – Herman Bruyland
 • De pachters van de abdij Affligem in de Faluintjesgemeenten in 1796 (deel 2 – Herdersem) – Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • Geschiedenis van de hoeve Van Cauwelaert en zijn bewoners te Meldert – Hendrik Strijpens & Arnold Van de Perre
 • De familie Breem te Meldert  Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • Jan De Witte curator ten sterfhuize van pastoor Jan Ardennois – Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • De kapel van de H. Petronilla te Meldert – Edmond Schoon
 • De erfenis van Peter De Vis uit Meldert (1720) – Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • Meldertse straatnaamborden in het dialect – Arnold van de Perre
 • De Moorselse Sint-Martinuskerk doorheen de eeuwen – Hubert Scheerlinck
 • Hoeves van de familie Van den Steen en hun connectie met de familie Moens te Moorsel – Freddy Van den Steen & Wilfried Moens
 • De Brits-Ierse band met het waterkasteel van Moorsel – Kristel De Wulf
 • Afscheidsrituelen in Moorsel vroeger en nu – Fred Van Biesen
 • Leerkrachten in het gemeentelijk onderwijs te Moorsel – Louis De Ridder
 • Moorsel 1951-1967. Een dorp, een gemeenschap, een wereld door de ogen van een stadskind – André Vanlierde

De feestelijke voorstelling zal plaatsvinden op vrijdag 15 november 2018 om 19.30 uur in de Sint-Martinuskerk te Moorsel. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Wij nodigen alle leden van onze kring uit op onze tweede heemkundige avond en hopen u een exemplaar van ons jaarboek te mogen overhandigen. Ook niet-leden en sympathisanten zijn van harte welkom op deze voorstelling.

Na het officiële gedeelte kunnen de leden en intekenaren hun exemplaar van het jaarboek afhalen in het nabijgelegen Trefcentrum ‘Bergsken’ waar ook aan alle aanwezigen een receptie wordt aangeboden. Wie nog geen lid is of wie niet intekende, kan ter plaatse nog een exemplaar aankopen, dit zolang de voorraad strekt.

Na deze avond kunnen de leden en intekenaren hun exemplaar afhalen bij één van volgende bestuursleden (liefst na afspraak):

 • Gilbert De Cort, Faluintjesstraat 19, 9310 Meldert (0486/50 23 05 – gilbert.decort@telenet.be)
 • Fred Van Biesen, Hollestraat 32, 9310 Moorsel (053/70 18 90 – 0486/ 52 53 23 – fred.vanbiesen@skynet.be)

Marke tijdens de Tweede Wereldoorlog

Michel Faillie en Philippe Delameilleur bundelden hun kennis over de Tweede Wereldoorlog in Marke. Samen schreven ze een boek vol nooit eerder uitgegeven documenten en foto’s.

In het boek komen verschillende thema’s aan bod – zoal verzet, luchtruim, onderwijs, bevrijding – per oorlogsjaar kan je er een kroniek vinden. Voor hun onderzoek baseerden ze zich op interviews, het archief van Marke en exemplaren van het Kortrijkse Handelsblad.

Het boek Marke tijdens de Tweede Wereldoorlog verschijnt in december dit jaar in beperkte oplage. Het geïllustreerde boek telt 450 pagina’s. Benieuwd? Tot 1 december 2019 kan je voorinschrijven en een exemplaar tegen een gereduceerde prijs (30 euro) aanschaffen. Een exemplaar reserveren kan door 30 euro over te schrijven op het ING rekeningnummer BE11 3771 1321 9548 (met vermelding Marke tijdens de Tweede Wereldoorlog) of door contact op te nemen en contant te betalen bij de auteurs: Michel Faillie, Preshoekstraat 107, 8510 Marke of Philippe Delameilleure, Preshoekstraat 145, 8510 Marke.

Het boek verschijnt op zaterdag 14 december 2019 en kan die dag afgehaald worden van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur bij BEUGNIES LES CHOCOLATS Aardweg 8, 8510 MARKE. Nadien kunnen de boeken na afspraak afgehaald worden bij de auteurs.

Bron: Erfgoed Zuidwest

Familieboek Vlaamse molenaars. Ruim 2200 verwante molenaars, molenmakers en molenvrienden

Door: Lieven Denewet

Het Familieboek Vlaamse Molenaars toont onderlinge (aan)verwantschappen tussen ruim 2200 molenaars, molenmakers en molenvrienden aan, vooral in West-Vlaanderen, maar ook in de aangrenzende gebieden (Oost-, Frans- en Zeeuws-Vlaanderen). Het genoemde aantal ‘ruim 2200’ kan gemakkelijk met enkele honderden aangevuld worden. We konden immers ook al verwantschappen aantonen met de wijdvertakte molenaarsfamilies Mariman (Waasland), Spruyt (westelijk deel van de provincie Antwerpen) en Van Lierde (zuidelijk deel van Oost-Vlaanderen, noordelijk deel van Henegouwen en het westelijk deel van Vlaams-Brabant).

Deze studie is het product van een (meelgerelateerde) kruisbestuiving tussen molinologen en genealogen. Wat hen bindt is hun passie(-vrucht en -zucht). Helaas resulteert dit wel eens in soms wereldvreemde exploten. Molinologen kunnen zodanig gebeten zijn door hun molenmicrobe dat ze molens beschouwen als op zich staande constructies die doorheen de eeuwen diverse gedaanteverwisselingen ondergingen. De historisch-maatschappelijke context waarin de molens tot stand kwamen en evolueerden (in aantallen, productiecapaciteit, toepassingen,…) komt veel te weinig aan bod.

Genealogen focussen zich, haast per definitie, vooral op hun eigen familie. Velen stellen hun opzoekingen naar de levensdata (geboorten, huwelijken, overlijdens) van hun directe voorouders als einddoel. Slechts voor weinigen vormen deze ‘kapstokgegevens’ de aanzet tot verder onderzoek naar hun levensomstandigheden, op basis van hun beroepsactiviteit, hun gezondheid, de mislukkingen of het welslagen van de oogsten, de vredes- en oorlogsperiodes. Men dient niet de historie te herschrijven, maar men kan wel de levensstandaard van de eigen voorouders nagaan door bijvoorbeeld de boedelbeschrijvingen van het sterfhuis te bestuderen.

Bestelinformatie

Neem contact op met Lieven Denewet: denewet.molens@telenet.be

 

Canon van Puurs

Op 31 december hield de gemeente Puurs op te bestaan en werd het een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands. Het geschikte moment voor Louis Callaert om het allereerste globale overzicht van ontstaan tot samengaan te schrijven. Louis Callaert was mede-oprichter van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant en publiceerde talrijke werken.

Deze eerste canon van een Vlaamse gemeente vertelt de geschiedenis van Puurs, Kalfort, Breendonk, Liezele en Ruisbroek op een unieke wijze: 50 ankerpunten van het terugtrekken van de zee in ver vervlogen tijden tot een 21-eeuwse citymarketing.

Daartussen komen Romeinen en vele andere Europese legers langs, en gaat het onder andere over het ontstaan van parochies en afzonderlijke gemeenten, het belang van onderwijs en industrialisatie, de bouw van forten en een kanaal, de vernieling in 1914 van Liezele, het imago van asperges of bier, de overstromingen en de bouw van een theaterzaal.

Hoofdstuk 50 + 1

Het selecteren en uitschrijven van deze 50 verhalen met hun rode draden bleek te omvangrijk om nog te publiceren in 2017. Tegelijk werd iedereen verrast door de aankondiging van een nieuwe vrijwillige fusie op 1 januari 2019.

De gemeente zal beginnen aan een nieuw hoofdstuk en ook de canon werd uitgebreid met een hoofdstuk 51: de hereniging van Puurs met Oppuurs en Liezele met Lippelo, en met Sint-Amands, ontstaan uit het domein van Baasrode en tot op de dag van vandaag in de Franstalige Wikipedia ‘également connu sous le nom de Saint-Amand-lez-Puers‘ zoals destijds op postkaarten en aan het station. De naam is zelfs opgenomen in de lijst met vertalingen van Belgische gemeenten om het verschil te maken met 2 gelijknamige dorpen in Wallonië en 21 in Frankrijk.

31 december 2018 is dus voorlopig de laatste iconische datum en meteen het perfecte eindpunt voor deze allereerste globale geschiedenisoverzicht van Puurs en zijn deelgemeenten.

Afhalen of bestellen.

Het boek is vlot leesbaar voor iedereen, telt 180 pagina’s A4-formaat met meer dan 250 foto’s en illustraties en is te koop voor €26,10 bij de auteur, Europastraat 14 of bij www.shopmybooks.be.