Uit Vlaamsche klei getrokken. 500 jaar Vanderhaeghe

Jan Vanderhaeghe

Deze familiegeschiedenis bestaat uit twee delen. Het boekgedeelte vertelt de familiegeschiedenis van onze oudst gekende voorvader Jasper Vanderhaeghe (° circa 1550), gehuwd met Mayken Nielaet, tot aan de kleinkinderen van de auteur… Het is dus een breed uitgewerkte stamreeks van 13 generaties, verhalend neergeschreven, rijk geïllustreerd en op 130 bladzijden kwaliteitsvol papier van 100 gram gedrukt.

In deze stamreeks vindt men verwijzingen naar de bijhorende dvd, waarop alle zijtakken van Jasper en zijn nakomelingen zijn uitgewerkt en hun verspreiding over gans West-Vlaanderen tot in de tweede helft van de 19de eeuw met uitlopers tot in de jaren 1900. De dvd is meer genealogie dan familiegeschiedenis, is geïllustreerd en telt ca. 250/300 bladzijden.

Bestellen: voorintekening tot 1 december 2019, 22 € + portkosten 4,60 €. Daarna 25 €. De publicatie wordt in de tweede helft van december geleverd. Te storten op rekening (met vermelding van contactgegevens/postadres): BE19 9799 8715 0312 van J. Vanderhaeghe, Claessensdreef 136, 2950 Kapellen.