‘Rond de rokken van de reus’ – begeleiding reuzencultuur

‘Rond de rokken van de reus’ is een duurzaam, langlopend erfgoedzorgtraject waarin het borgen van de reuzencultuur in Vlaanderen centraal staat. Hierbij wordt enerzijds gefocust op het uitbouwen van een sterke reuzengemeenschap in Vlaanderen door uitwisseling en netwerking te faciliteren. Anderzijds wordt ook onderzoek naar reuzen gefaciliteerd en wordt er ingezet op sensibiliseringsacties rond reuzencultuur.

Het traject werd in 2010 opgestart, in samenwerking met koepelorganisatie Reuzen in Vlaanderen vzw.

 

 

 

Binnen het traject werden volgende acties opgezet:

  • Erfgoedzorgplan rond reuzencultuur
  • Educatief pakket ‘Curieuzereuzen’
  • Inspiratiebrochure ‘Rond de rokken van de reus’
  • Reuzendatabank
  • Documentaire ‘Het maken van reuzen’ (binnen filmproject ‘Focus Vakmanschap’)

Details

Looptijd2010 - heden
Coördinerende instantieHistories
PartnersReuzen in Vlaanderen vzw
Contactpersoon HistoriesFrea Vancraeynest