Wil je een artikel toevoegen aan de databank?

  •  Meerdere artikelen tegelijkertijd

Wil je meerdere artikelen snel registeren in de artikelendatabank? Vul dan dit sjabloon in en stuur naar emmy.julliams@histories.be

Lees zeker ook de opmerkingen bij het invullen van de velden!

Na het inleveren van jouw artikel is het niet direct beschikbaar in de databank. Het artikel wordt pas toegevoegd na een korte redactie door Histories.

 


  •  Artikel per artikel

Na het inleveren van jouw artikel is het niet direct beschikbaar in de databank. Het artikel wordt pas toegevoegd na een korte redactie door Histories.