Artikelendatabank

De artikelendatabank is een platform dat meer dan 200 tijdschriften en jaarboeken van erfgoedvrijwilligers ontsluit op artikelniveau en bevat meer dan 200.000 beschrijvingen. Dit initiatief van Histories wordt gedragen door vrijwilligers voor diezelfde vrijwilligers, maar ook voor academische onderzoekers en andere geïnteresseerden. De volledige tekst van de artikels kan je in sommige gevallen online raadplegen, maar in elk geval in de tijdschriften die bewaard worden in de verschillende lokale documentatiecentra, de Erfgoedbibliotheek ‘Hendrik Conscience’ of een andere openbare bibliotheek.

 

 

ANDERE DATABANKEN

CoDE-x

Onderzoeksgegevens verzameld en geregistreerd door erfgoedvrijwilligers.

 

Rituelendatabank

Overzicht van rituelen en tradities in Vlaanderen en Brussel.

 

Reuzenkaart

Overzicht van reuzen in Vlaanderen.

 

Sprekerslijst

Overzicht van volksculturele spreekbeurten die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd kunnen worden.

Feestkaart

Databank die de feestcultuur in Vlaanderen (van buurtfeesten, over processies en stoeten tot grootse carnavalsvieringen) in kaart brengt.