CoDE-x

Collectie Datasets Erfgoedpraktijken

CoDE-x maakt kwetsbare onderzoeksdata van erfgoedvrijwilligers doorheen Vlaanderen vindbaar en doorzoekbaar. Denk hierbij aan overzichten van krantenartikelen en bidprentjes of tabellen van geboorteaktes en registers van burgerlijke stand.

Door verschillende redenen (bewaring, digitale uitdagingen, vergrijzing etc.) gaat deze soort informatie vaak verloren. Bovendien is er nergens een databank waarin dergelijke informatie van erfgoedvrijwilligers geregistreerd en ontsloten kunnen worden.

 

Wil je op hoogte blijven? Schrijf je hier in voor de Code-x nieuwsbrief.

 

Nieuw

Hoe registreren en zoeken in CoDE-x?

In deze handleiding kom je te weten hoe je eenvoudig je lijstjes en onderzoeksdata kan registreren en hoe je kan bladeren door de verschillende datasets die reeds geregistreerd zijn in CoDE-x.

  • 0:00 : Korte introductie over wat CoDE-x is en waarvoor het bedoeld is.
  • 1:12 : Hoe geraak je op de landingspagina van CoDE-x?
  • 1:39 : Registreren van je dataset of onderzoeksdata via het invulformulier.
  • 1:59 : Registreren van meerdere datasets in bulk via een voorgemaakt sjabloon.
  • 2:32 : Voorbeeldformulieren gebruiken om jouw beschrijvingen te helpen te vervolledigen en te homogeniseren.
  • 5:42 : Hoe je ingevoerde gegevens updaten?
  • 5:51 : Zoeken doorheen de reeds ingevoerde datasets in CoDE-x via het zoekformulier.

Meer info

Meer weten over het project?

CoDE-x is een pilootproject dat verfijnd en bijgesteld kan worden op basis van de feedback van de eerste versie. Histories wil met CoDE-x een oplossing bieden om de onderzoeksgegevens van erfgoedvrijwilligers, die niet in andere databanken terechtkunnen, te ontsluiten. CoDE-x focust zicht op een eenvoudige en efficiënte manier van registreren met een minimale infrastructuur. Dit moet leiden tot kruisbestuiving tussen verschillende soorten erfgoedonderzoekers.

Andere databanken

Artikelendatabank >

Platform voor de ontsluiting van erfgoedtijdschriften op artikelniveau.

 

Rituelendatabank >

Overzicht van rituelen en tradities in Vlaanderen en Brussel.

 

Reuzenkaart >

Overzicht van reuzen in Vlaanderen.

 

Volkscafékaart >

Een overzicht van de volkscafé's in Vlaanderen.

 

Feestkaart >

Databank die de feestcultuur in Vlaanderen (van buurtfeesten, over processies en stoeten tot grootse carnavalsvieringen) in kaart brengt.

Sprekerslijst >

Overzicht van volksculturele spreekbeurten die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd kunnen worden.