Wegwijs in erfgoedland

Erfgoed is een ruim begrip. Er bestaan verschillende types erfgoed. Zo maken we een onderscheid tussen roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Tijdens één avond gidsen we je doorheen de fascinerende erfgoedwereld en laten we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien wat je als lokale vereniging kan organiseren rond elk type erfgoed. Daarnaast geven we je de basisinformatie mee omtrent de ondersteuning die je kan vinden op vlak van erfgoed. We bieden antwoorden op de vragen: wie is verantwoordelijk voor welk type erfgoed? Welke databanken zijn er? Waar vind ik basisondersteuning, zowel inhoudelijk als financieel?

Kortom: we maken je wegwijs in erfgoedland op een aangename en bevattelijke wijze met heel veel voorbeelden en tips. Na deze vormingsreeks zal er hierover een artikel verschijnen in Histories Magazine. Je kan dit nalezen door in te tekenen op Histories Magazine via de website van Histories vzw.

Deze cursussen zijn een organisatie van Erfgoed in de praktijk. Dit is het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, CRKC-PARCUM en Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend, Nacht van de Geschiedenis,…) organiseren deze partners al een aantal jaren laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van deze erfgoedevenementen.

Doelgroep 

Dit is een cursus voor vrijwilligers of professionelen die lokaal een erfgoedevenement willen organiseren en die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.  

Praktisch

Inschrijvingsformulier

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de workshop(s) via onderstaand inschrijvingsformulier. Deelnemen kost 5 euro per vormingsavond. Tijdens de vorming ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE95 7370 4813 2958 BIC KRED BE BB op naam van Histories met als vermelding ‘Wegwijs in erfgoedland + naam deelnemer’. Voor meer informatie kan je terecht bij Daphné Maes op daphne.maes@historiesvzw.be of op 015/80 06 30. 

Data en locaties 

  • Woensdag 6 november, 19.30 – 22 u.: Ontmoetingscentrum Marke, grote zaal/cafetaria, Hellestraat 6, 8510 Marke (Kortrijk) (i.s.m. Davidsfonds Marke)
  • Woensdag 13 november, 19.30 – 22u.: Fort van Duffel, GEANNULEERD!
  • Maandag 18 november, 19.30 – 22 u.: Stedelijk Museum Aarschot, Elisabethlaan 103, 3200 Aarschot (i.s.m. Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde vzw)
  • Dinsdag 26 november, 19.30 – 22 u.: Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren-Waas (i.s.m. Gemeente Beveren en Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw)
  • Maandag 16 december, 19.30 – 22u.: Stadhuis Maaseik (Raadzaal), Markt 1, 3680 Maaseik (i.s.m. Stad Maaseik) – GEANNULEERD