Vrijwilliger in de kijker – Geertje Cools

27 februari tot en met 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Hoog tijd om een aantal vrijwilligers achter de schermen van Histories in beeld te brengen en ze luidkeels te bedanken. Maak kennis met: Geertje Cools!

Kun je jezelf kort even voorstellen?   

Mijn naam is Geertje Cools, ik ben historica en werk als freelance gids en educatief medewerker voor diverse musea en organisaties.  

Wanneeren waaromben je gestart als vrijwilliger voor Histories? 

Zo’n tien jaar geleden startte ik als vrijwilliger bij Heemkunde Vlaanderen. Ik ben dus vrijwilliger bij Histories sinds de fusie. Ik ben eigenlijk gestart vanuit een betaald project (nvdr: bij Chiro Vlaanderen nav 75 Chiro), maar ik wou het thema niet loslaten. Ik ben dus vrijwilliger bij Histories vanuit de interesse voor het thema, namelijk het erfgoed van jeugdbewegingen in Vlaanderen.  

Wat doe je als vrijwilliger bij Histories?  

Ik ben lid van de algemene vergadering en van de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed. Dit jaar engageer ik me ook als trekker om een traject voor te bereiden om Vlaamse jeugdbewegingen een plek te geven op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 

Van waar je interesse injeugdbewegingserfgoed?  

Jeugdbewegingserfgoed combineert mijn passie voor geschiedenis en mijn geloof in de kracht van jeugdbewegingen. Daarnaast houd ik van tradities en rituelen die kleur geven aan ons leven en mensen samenbrengen.   

Hoe is het om vrijwilliger te zijn in tijden van corona?  

Vreselijk, want mijn vrijwilligersengagement speelt zich normaal gezien niet thuis af. Een belangrijk aspect aan vrijwilligerswerk, of toch mijn reden om me vrijwillig voor iets in te zetten, is het ontmoeten van mensen  

Welke ervaringen/anekdotes zullen je bijblijven aan dit vrijwilligerswerk?  

Op de bijeenkomsten van de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed komen jubileumvieringen van lokale groepen aan bod. Dit heeft mij mede gemotiveerd om me als oud-leidster in te zetten bij de viering van twee recente jubilea van Chiro Arika uit Herk-de-Stad, mijn lokale groep in de jaren 1980-90, waarbij ook de geschiedenis en het erfgoed een plek kregen.  

 Ik heb bij het opvolgen en opzetten van lokale erfgoedprojecten ervaren dat het belangrijk is om meerdere generaties bij een erfgoedproject te betrekken. Elke groep of generatie heeft zijn eigen specifieke kennis en expertise. Zo beschikken de oudere generaties bijvoorbeeld over heel wat informatie zoals namen, adressen, herinneringen, gegevens, foto’s, en de jongere generaties kunnen bijvoorbeeld uitvoerende taken op zich nemen.  

Verder leerde ik dankzij dit vrijwilligerswerk andere jeugdbewegingen met fijne mensen kennen. 

Welke jeugdbewegingstraditie intrigeertje het meest? 

Is het beleven van vriendschap een traditie? En het welkom heten van en samen spelen met iedereen? Tradities zijn creatieve manieren om met de wereld en het (samen)leven om te gaan. Ja dus! 

 

In 2015 vierden we een jubileum van mijn lokale Chirogroep (Chiro Arika Herk-de- Stad). Fotograaf: Hans van der Linden

Uitstap in de tijd voor Open Kamp Opsinjoor – Zomer 2019.

Zie hier een filmpje over deze activiteit waaraan Geertje heeft meegewerkt.