Auteursrichtlijnen

Artikelen die aan Tijd-Schrift worden aangeboden, zijn originele artikelen. De auteur(s) gelden als geestelijk eigenaar van de tekst en het artikel is door de auteur(s) niet eerder gepubliceerd of quasigelijktijdig of in licht veranderde vorm aan een ander medium aangeboden. Tijd-Schrift is een peer-reviewed tijdschrift (zie ‘Peerreview’).

De omvang van de artikelen is maximaal 5000 woorden, inclusief noten, tabellen, grafieken, bijlagen, et cetera. In principe publiceert Tijd-Schrift uitsluitend originele Nederlandstalige artikelen. Slechts voor anderstalige bijdragen die specifiek voor het tijdschrift zijn geschreven door niet-Nederlandstaligen valt, na overleg, een uitzondering te maken.

De redactie of de uitgever hebben er geen bezwaar tegen dat Nederlandstalige bijdragen later in andere talen in andere tijdschriften worden gepubliceerd. De redactieraad houdt zich voor om feedback te geven aan de auteurs.

In Tijd-Schrift kunnen zowel professionele als amateurhistorici hun onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier voorstellen. Bezorg je suggestie met korte abstract zo snel mogelijk via redactie@tijd-schrift.be.

Peerreview

Na goedkeuring van de abstract wordt de auteur door de redactie uitgenodigd een eerste versie van een artikel van 5.000 woorden te schrijven volgens de uitgebreide richtlijnen voor auteurs (pdf).

Tijd-Schrift is peer-reviewed. Dit betekent dat alle artikels worden beoordeeld door twee anonieme deskundigen (reviewers). Reacties, opmerkingen, advies en commentaar worden aan de hoofdredacteur bekend gemaakt en via hem doorgegeven aan de auteurs. De beoordeling gebeurt in drie fasen: na de abstract, na een eerste versie van het artikel en tot slot na een tweede versie. In elke fase moet er ook rekening mee gehouden worden dat het artikel kan worden afgewezen door de reviewers. Na de tweede versie krijgt de auteur nog de kans om het artikel in een definitieve vorm te gieten. De redactie houdt er ook aan om alle auteurs één drukproef ter nazicht te bezorgen.