Sprekerslijst – Disclaimer

De organisatoren van Sprekerslijst vragen de sprekers om wijzigingen in hun omschreven spreekbeurten en contactgegevens steeds te melden. De gegevens op deze website en in de bijhorende sprekerslijst zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks het feit dat de allergrootste inspanningen geleverd worden, kunnen de organisatoren van Sprekerslijst niet garanderen dat de informatie ten alle tijde actueel, juist en volledig is. De organisatoren kunnen, waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De organisatoren van Sprekerslijst zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

De organisatoren van Sprekerslijst zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lezingen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de individuele sprekers. Histories kan als initiatiefnemer van Sprekerslijst evenwel spreekbeurten weren als die niet stroken met de waarden uit onze missie, dat we ons eveneens binnen een Europees en internationaal kader profileren en mensen stimuleren om cultuur en erfgoed duurzaam te hanteren als een manier om wederzijds respect en begrip in de hand te werken.