Supporterscultuur

Liefhebbers of hooligans?

Supporterscultuur

Auteur: Histories

 

Sport is niet alleen een belangrijke bron van ontspanning, maar ook van vermaak. Vele sportliefhebbers wagen zich liever niet aan de sportbeoefening zelf, maar verkiezen het om voor bepaalde sportclubs of -verenigingen te supporteren.

Supporters gaan ofwel in groep naar wedstrijden ofwel komen ze samen in bijvoorbeeld een café of kantine om wedstrijden te volgen op televisie of op groot scherm. Ze moedigen hun favoriete clubs en spelers aan door onder andere liederen te zingen, met vlaggen te wuiven, zich te kleden in de kleuren van de club waarvoor ze supporteren en beurtelings op te springen zodat een Mexican wave wordt veroorzaakt. Wanneer sportliefhebbers zich verzamelen om te supporteren, maken ze deel uit van een groter geheel en kan er in dit verband gesproken worden over een collectieve identiteit. Ze scharen zich allen samen achter de lokale, regionale of nationale trots, of het nu over voetbal, wielrennen, tennis of een andere sport gaat. Bovendien positioneren de supporters van de ene club zich telkens tegenover de supporters van de andere club wat het groepsgevoel nóg versterkt. Daarnaast supporteren ze clubs vaak op financieel vlak. Inkomsten uit de kantine zijn doorgaans broodnodig om de (jeugd)ploegen van de club te laten draaien.

De supporterscultuur heeft helaas ook een keerzijde. Soms laaien de gemoederen hoog op wanneer een scheidsrechter een zogezegd foute beslissing heeft genomen of gewoonweg omwille van de reeds aanwezige rivaliteit. Er is dan in sommige gevallen sprake van vandalisme. Erger is het wanneer zogenaamde supporters niet de intentie hebben om te supporteren, maar wel om te vechten. In dit laatste geval wordt er gesproken over hooliganisme. Hooligans hebben echter niets te maken met de oprechte supporters die hun favoriete club willen aanmoedigen.

Meer informatie en verantwoording

Afbeeldingen

De afbeeldingen genummerd op volgorde van boven- tot onderaan de pagina:

  1. (bannerafbeelding) Supporters. Fleur, 07-06-2019, via https://unsplash.com/photos/eADQs40WywY

Artikelen en/of boeken

  • Schoefs, H., 'Supporterscultuur', in: Limburgs Volkskundig Genootschap, Lapjesproef voor drie zussen, Concentra Media nv, Hasselt, 2004, p. 112-113.