Steltenlopen: Gesprek

Steltenlopen

In gesprek met Jonas De Smedt

Auteur: Histories

In de rubriek 'over-dragers' spreekt Histories met en over dragers van rituelen, tradities of feesten. Dat zijn mensen die op allerlei manieren betrokken kunnen zijn bij zo'n ritueel, traditie of feest. We noemen hen dragers, omdat ze hun praktijk in leven houden door die zelf uit te voeren en door ze op anderen over te dragen.

Denk aan stagediven: Alleen als de hele menigte meewerkt, en de stagediver telkens een stukje verder draagt naar de volgende, zal de persoon niet vallen. En hoe meer mensen meedoen, hoe langer de duik kan duren.

In Merchtem is steltenlopen alomtegenwoordig. Als je de gemeente binnenrijdt, word je verwelkomd door een standbeeld van een steltenloper, bij de plaatselijke bakkers zijn er steltentaarten te vinden en een flesje steltenbier gaat er ook altijd wel in. De Merchtemse Steltenlopers dienden een aanvraag in om hun traditie te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Histories begeleidde het erfgoedzorgtraject en viste tijdens een babbel met Jonas De Smedt (27) uit wat het steltenlopen allemaal inhoudt.  

www.steltenlopersmerchtem.be 

Jonas De Smedt


Dankjewel voor het gesprek!


Dit interview werd afgenomen in mei 2018 door LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag). De werking van LECA maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Histories.