Holi: Gesprek

Holi in Brussel

In gesprek met Dishani Sen

In de rubriek 'over-dragers' spreekt Histories met en over dragers van rituelen, tradities of feesten. Dat zijn mensen die op allerlei manieren betrokken kunnen zijn bij zo'n ritueel, traditie of feest. We noemen hen dragers, omdat ze hun praktijk in leven houden door die zelf uit te voeren en door ze op anderen over te dragen.

Denk aan stagediven: Alleen als de hele menigte meewerkt, en de stagediver telkens een stukje verder draagt naar de volgende, zal de persoon niet vallen. En hoe meer mensen meedoen, hoe langer de duik kan duren.

Dishani Sen is een 23-jarige student in Leuven. Ze komt uit West-Bengalen, een noordoostelijke deelstaat van India. Onlangs vierde ze het Holi-festival in Brussel. Hoe was het voor haar om dat festival te vieren, zo ver van waar ze opgroeide? Histories sprak met haar en vroeg haar wat ervaringen en inzichten over het festival te delen. Dat heeft tot een mooi gesprek geleid: Je leest het hieronder!


Dankjewel voor het gesprek!