Divali: Gesprek

Divali

In gesprek met Rachna Chitkara

Auteur: Histories

In de rubriek 'over-dragers' spreekt Histories met en over dragers van rituelen, tradities of feesten. Dat zijn mensen die op allerlei manieren betrokken kunnen zijn bij zo'n ritueel, traditie of feest. We noemen hen dragers, omdat ze hun praktijk in leven houden door die zelf uit te voeren en door ze op anderen over te dragen.

Denk aan stagediven: Alleen als de hele menigte meewerkt, en de stagediver telkens een stukje verder draagt naar de volgende, zal de persoon niet vallen. En hoe meer mensen meedoen, hoe langer de duik kan duren.

Wereldwijd wordt morgen Divali gevierd. Voor hindoes is dit jaarlijkse feest een van de belangrijkste vieringen in het kalenderjaar. Overal ter wereld treffen mensen op dit moment de nodige voorbereidingen voor de viering. Ook in Vlaanderen is dat het geval. In West-Vlaanderen brengt de vereniging Aasamai Mandir Belgium vzw hindoes uit de hele provincie bij elkaar. Een van hen is Rachna Chitkara uit Kortrijk. Aan Histories vertelde zij met veel plezier wat Divali voor haar betekent. 

Rachna Chitkara


Dankjewel voor het gesprek!


Dit interview werd afgenomen in oktober 2014 door LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag). De werking van LECA maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Histories.