Kapelletjes in Vlaanderen

Vlaanderen telt zo’n 15.000 kapelletjes. Haast in iedere straat vind je een kapel, van kleine gevelbeeldjes over staakkapelletjes tot grote veldkapellen. Veel van die kapellen herbergen bijzondere objecten, zijn bouwkundig interessant en zijn vaak onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude tradities, gebruiken en verhalen. Histories is projectpartner in een grootschalig project over kapelletjes, hun erfgoed en de mensen die er al jaren zorg voor dragen. Het project ‘Kapelletjes in Vlaanderen’, gecoördineerd door PARCUM, loopt van 2022 tot 2023.

DOELSTELLINGEN

Vaak gaat de inventarisatie van kapellen niet verder dan het onroerende. Doel van dit project is tweeledig: de inventarisatie van roerend en immaterieel erfgoed van kapelletjes in Vlaanderen én het creëren van een lokale dynamiek betreffende welzijn, zingeving en gemeenschapsvorming via deze unieke kleine huisjes. Op een referentiewebsite zal alle informatie over kapelletjes in Vlaanderen gebundeld worden en zal iedereen zijn of haar plaatselijke kapelletjes kunnen invoeren of de informatie erover aanvullen. Aan de hand van een toolbox wil het project plaatselijke organisaties, verenigingen en personen ondersteunen bij het verderzetten van levende tradities. Ook volledig nieuwe activiteiten die het huidige gebruik van een kapel versterken of net nieuw leven inblazen worden zo gestimuleerd.

ROL VAN HISTORIES

Binnen de stuurgroep, die toeziet op de aanpak van het project, adviseert Histories rond vrijwilligers en lokale dynamiek. Daarnaast neemt Histories sessies rond inventarisatie en lokale dynamiek op in haar vormingsaanbod. In twee verschillende vormingen gaat Histories samen met PARCUM en lokale partners, dieper in op de tradities en gebruiken rond de kapel en waar je informatie kan vinden over je kapel.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over het project, volg dan de projectwebsite waar al het nieuws omtrent Kapelletjes in Vlaanderen verschijnt. Wil je nog iets meer weten of iets melden, contacteer dan Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@histories.be of 0495 56 12 44.

DETAILS

Looptijd2022-2023
Coördinerende instantiePARCUM
PartnersWerkplaats immaterieel erfgoed
KADOC KU-Leuven
CCV
Ferm vzw
Cultuurregio Pajottenland & Zender
Erfgoedcel de Merode
Erfgoed Haspengouw
Stuifzand
Erfgoed Noorderkempen
Erfgoedcel Waasland
Histories
Contactpersoon HistoriesHendrik Vandeginste