Integraal en participatief waarderen van schutterserfgoed

BEKNOPT

Met het pilootproject waarderen Casestudy rond integraal en participatief waarderen van schutterserfgoed legt Histories de focus op het waarderen op een laagdrempelige en integrale manier. Het uitgangspunt is dat waarderen een complex begrip is dat vaak voorbehouden is voor professionelen en vaak niet bij erfgoedvrijwilligers ingeburgerd raakt. Een spijtige vaststelling, want ook erfgoedvrijwilligers hebben baat bij instrumenten om op een duurzame manier aan erfgoedzorg en collectiebeheer te doen.

Waarderen kan hierin een rol spelen! Een waarderingsoefening zou voor hen dan een goed hulpmiddel kunnen zijn om die erfgoedzorg beter te gaan organiseren. Een betere kennis van hun erfgoed, roerend en immaterieel, kan immers helpen om erfgoedzorgacties op te zetten die inspelen om de concrete noden die er zijn. Histories ontwikkelde daarom met diverse partners een laagdrempelig waarderingskader op maat van erfgoedvrijwilligers en met aandacht voor zowel roerend als immaterieel erfgoed.

MEER INFO

Hoe dit waarderingskader zich concreet zal laten vertalen in een handleiding/brochure wordt momenteel volop uitgewerkt. Nog dit jaar wordt de publicatie verwacht.

Heb je intussen vragen over waarderen? Zin om er zelf mee aan de slag te gaan?

Neem dan contact op met Frea Vancraeynest via frea.vancraeynest@histories.be.

DOCUMENTEN

Foto: Sint-Jorisgilde Loenhout

DETAILS

Coördinerende instantieHistories
PartnersSint-Jorisgilde Loenhout
Hoge Gilderaad der Kempen
Caroline Reed (Britse erfgoedconsulente en experte waarderen, auteur van Reviewing Significance 3.0)
Contactpersoon HistoriesFrea Vancraeynest