Erfgoedcrowdfunding

BEKNOPT

Zoek je middelen voor jouw kleinschalig erfgoedproject? Via het Geef om erfgoed-platform kunnen kleinschalige erfgoedprojecten in Vlaanderen en Brussel een oproep lanceren voor een financieel duwtje in de rug. Crowdfunding of publieksfinanciering geeft de mogelijkheid om een vooraf bepaald bedrag te laten bekostigen door een grote groep mensen met elk een (kleine) bijdrage. In ruil voor de bijdrage ontvangen de donateurs een beloning, ook wel return genoemd. Dit kan bijvoorbeeld een uitnodiging zijn om actief deel te nemen aan het erfgoedproject. Op die manier kan crowdfunding erin resulteren dat een grote groep mensen zich (meer) betrokken gaat voelen bij het erfgoedproject dat ze meegefinancierd hebben. Het uiteindelijke doel is dus niet alleen financiering, crowdfunding kan ook participatie, draagvlak en zichtbaarheid creëren door donateurs tijdens en na de campagne actief te betrekken bij het erfgoedproject. Zo geven we samen om erfgoed!

MEER INFO

Wij ondersteunen erfgoedorganisaties en vrijwilligers die interesse hebben om hun erfgoedproject op het Geef om erfgoed-platform te plaatsen door infosessies, workshops en één-op-één begeleiding aan te bieden.

Tijdens de informatiesessie krijgen jullie eerst uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden uit de erfgoedsector. Er is een opname van een infosessie beschikbaar zodat jullie kunnen kijken wanneer jullie willen. Vervolgens gaan jullie zelf aan de slag en vertrekken jullie met concrete ideeën om een eigen campagne op te starten. Jullie kunnen dan verdere begeleiding van jullie project krijgen via twee workshops en gratis één-op-één begeleiding op maat. Na de workshops zal er een selectie plaatsvinden om te bepalen of het project geschikt is voor het platform ‘geef om erfgoed’.

Inhoudelijk kan het project gaan over een hele resem aan initiatieven: publicaties over dorpsgeschiedenis, cofinanciering van restauratieprojecten (vb. molen, kapelletje, oude fabriek, pastorij, oude hoeve), cofinanciering van participatietrajecten voor herinrichting van kerken en monumenten, ontsluiting van erfgoed, erfgoedevenementen, applicaties of websites rond erfgoed, tentoonstellingen, wegwijzers voor wandelroutes, …

Nieuwsgierig? Lees in de Geef om erfgoed-krant hoe Patrick en Katrien van Heemkring Oostkamp met crowdfunding de aankoop en restauratie van een schilderij voor elkaar kregen. Ondertussen haalde het crowdfundingsplatform Geef om erfgoed in 2021 bijna 100 000 euro op. Lees meer over de resultaten, het hoge slagingspercentage en de geslaagde projecten.

Meer uitleg over erfgoedcrowdfunding kan je nalezen in dit artikel.

Organisatie en partners

Het Geef om erfgoed-platform is een samenwerking tussen Histories, FAROHerita, PARCUM, Davidsfonds en Growfunding. Growfunding is een platform dat sociale crowdfundingprojecten begeleidt maar ook allerhande vormingen aanbiedt. Voornaamste doel is het uitbouwen van een sociaal en financieel draagvlak voor erfgoedprojecten via civic crowdfunding.

Het Geef om erfgoed-platform werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera en de Vlaamse Overheid.

Logo's van de partners van het project Erfgoedcrowdfunding

 

DETAILS

Coördinerende instantieHistories
PartnersHistories, FARO, Herita, Parcum, Davidsfonds, Growfunding en Cera
Contactpersoon HistoriesDaphné Maes