De verhalen van toen doorzocht. Naar een thematische annotatie van de Stemmen uit het Verleden

Beknopt

Tussen 1963 en 1976 maakten dialectologen van de Universiteit Gent dialectopnames op verschillende locaties in Vlaanderen. In 2014 werden die opnames gedigitaliseerd en ontsloten via www.dialectloket.be. Tijdens dit project werd gezocht naar nieuwe zoekmogelijkheden zodat je gemakkelijker kan vinden wat je nodig hebt.

Meer info

Dialectopnames

Tussen 1963 en 1976 maakten dialectologen aan de Universiteit Gent 783 dialectopnames op 550 verschillende locaties in Vlaanderen. De opnames, samen goed voor zo’n 700 uur spontane spraak en ondertussen bekend onder de naam Stemmen uit het Verleden, vormen niet enkel een ongeziene registratie van de traditionele dialecten, ze bieden ook een unieke inkijk in de maatschappij van de eerste helft van de twintigste eeuw, met levensverhalen van honderden sprekers geboren omstreeks de eeuwwisseling van de 19e en 20e eeuw (de oudste spreker is geboren in 1871). In 2014 werd de verzameling gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt voor het brede publiek via www.dialectloket.be.

Zoekmogelijkheden

Sinds 2016 liepen er verschillende projecten die vooral taalkundig onderzoek mogelijk maakten en de collectie beter ontsloten voor niet-dialectsprekers. De thematische meerwaardezoeker, bijvoorbeeld de heemkundige bleef in zijn zoektocht naar informatie over specifieke thema’s in de kou staan. Met het project werd een standaardiseerde trefwoordthesaurus ontwikkeld en werden de trefwoorden gelinkt aan de opnamefragmenten. Vanaf september 2021 kan de Dialectloket-bezoeker via de thematische zoekmodule op de website zoeken en beluisteren.

Thesaurus

De thesaurus is een geordende lijst waarbij er een hiërarchische relatie bestaat tussen verschillende trefwoorden. De thesaurus bestaat uit acht grote thema’s die trefwoorden bevatten op verschillende niveaus van specificiteit:

1) Landbouw

2) Beroepen

3) De mens als individu

4) Het huiselijk leven

5) Het gemeenschapsleven

6) Mens en techniek

7) De natuur rond de mens

8) Interview

Bijvoorbeeld: onder ‘het huiselijk leven’ vind je algemene termen zoals ‘eten en drinken’ of ‘familie’, maar je kan er ook specifiekere begrippen vinden, zoals ‘paling’ en ‘ouders’.

Rol van Histories

Een medewerker van Histories is lid van het expertisepanel dat de beste aanpak voor de trefwoordtoekenning bespreekt en meewerkt aan de organisatie van het symposium. Tijdens het symposium wordt ingegaan op de meerwaarde van de dialectopnames voor de doelgemeenschappen.

Meer weten?

Wil je nog meer weten of iets melden, contacteer dan vrijblijvend Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@histories.be.

Aan de slag als vrijwilliger?

Heb je interesse om de taalkundige transcripties inhoudelijk na te kijken of heb je interesse om mee te werken aan de thematische annotatie? Neem dan contact op met Lien Hellebaut (gcnd@ugent.be).

 

DETAILS

Looptijdseptember 2019-september 2021
Coördinerende instantieVariaties vzw
PartnersHuis van Alijn
Universiteit Gent
Contactpersoon HistoriesHendrik Vandeginste