Asbest in collecties van erfgoedvrijwilligers

BEKNOPT

Met dit project willen ETWIE en Histories de sensibilisering rond asbest in alledaagse voorwerpen op gang trekken. Asbest heeft zich in de loop der jaren in de meest uiteenlopende voorwerpen gewurmd. Die voorwerpen duiken soms wel eens op in erfgoedcollecties. We zetten de asbestproblematiek in de kijker bij erfgoedvrijwilligers, sporen asbesthoudende voorwerpen op en bespreken samen hoe er op een veilige manier mee kan worden omgegaan.

MEER INFO

OVAM zet de afgelopen jaren sterk in op het asbestveilig maken van Vlaanderen. Ook Histories draagt haar steentje bij. In samenwerking met ETWIE (expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed) besteedt Histories aandacht aan dit gevaarlijk erfgoed bij erfgoedvrijwilligers.

Asbest wordt traditioneel gelinkt aan golfplatendaken, maar ook in bepaalde lampen, pijpen, schoolborden, schilderijen enzovoort werd de vezel meer dan eens verwerkt. Het gevaar ligt in de slijtage van de voorwerpen waardoor de fijne stofdeeltjes beginnen vrij te komen. Het is dus belangrijk een goed begrip te hebben van de stof en vooral van de manier waarop je ermee moet omgaan.

MEER WETEN

Voor meer informatie omtrent de veiligheidsrisico’s en asbestherkenning kan je terecht op:

Asbest in je erfgoedcollectie? Wegwijzer voor erfgoedvrijwilligers

Introductie: 100 procent zeker dat er geen asbest in je erfgoedcollectie zit?

100 procent zeker dat er geen asbest zit in je erfgoedcollectie?

Voor meer informatie omtrent het project kan je terecht bij Jan Geypen via jan.geypen@histories.be of op de projectfiche ‘Asbest in collecties’ van ETWIE.

DETAILS

Looptijd2021-2022
Coördinerende instantieETWIE
PartnersHistories
Contactpersoon HistoriesJan Geypen