Welkom aan boord: Gert Gielis

Het team van Histories werd onlangs versterkt met Gert Gielis. Gert is een specialist van de zestiende-eeuwse Nederlanden en heeft een brede belangstelling voor geschiedenis, erfgoed en literatuur. Na zijn studie Moderne Geschiedenis en een master in Medieval and Renaissance Studies aan de KULeuven werkte Gert bij het Leuvense universiteitsarchief en vervolgens bij het KADOC. Daar deed hij onderzoek naar de zevenjaarlijkse feesten en processies in de Maas-Rijnregio.

Inquisitie

Zijn doctoraat handelde over de reacties van de Leuvense theologen op de religieuze transformaties van de zestiende eeuw. In zijn postdoctorale onderzoek verdiepte hij zich verder in de processen van religieuze identiteitsvorming in de vroegmoderne Nederlanden en de rol die de Leuvense universiteit daarin heeft gespeeld.

Hij publiceerde uitvoerig over de geschiedenis van de inquisitie en ketterij, vroegmoderne religieuze cultuur en de Leuvense universiteit en heeft ook altijd veel aandacht besteed aan wetenschapscommunicatie via lezingen, artikels en tentoonstellingen. Tevens is Gert voorzitter van Kempisch Geheugen, een Belgisch-Nederlandse vereniging die historisch onderzoek naar de Kempen onder de aandacht brengt.  

MamaMito

Via zijn beroepsinlevingsstage bij Histories wil Gert nieuwe professionele horizonten verkennen en de culturele erfgoedsector van binnenuit ontdekken. De komende maanden zal hij bij Histories het MamaMito-team versterken; samen met collega Dominique vormt hij het aanspreekpunt voor elke vrijwilliger van en deelnemer aan MamaMito. Tevens verleent hij hand- en spandiensten bij MamaMito-vormingen (of webinars) en steekt hij een handje toe bij de afwikkeling van het project. Met de komst van Gert kan Histories elke MamaMito-vrijwilliger en -deelnemer een snelle en correcte opvolging bieden. Tot slot zal Gert ook in andere (burgerwetenschaps)projecten en begeleidingstrajecten van Histories ingeschakeld worden; zo kan hij van alle Histories-facetten (een beetje) proeven. 

Je kan Gert bereiken via gert.gielis@historiesvzw.be.