Wat kan Histories voor jou doen?

Via een gevarieerd aanbod versterkt Histories vzw de werking rond genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag in Vlaanderen en Brussel. Erfgoedvrijwilligers kunnen onze hulp inschakelen in hun zoektocht naar nieuwe ideeën, oplossingen voor knelpunten en tips en tricks om hun dagelijkse werking te stroomlijnen. Histories staat klaar met advies en begeleiding rond registratie, beheer, sensibilisering, vrijwilligers werven en tal van andere aspecten. Interesse, een vraag of een concreet idee? Contacteer ons dan zeker via info@historiesvzw.be.