VUB neemt in 2023 het beheer van de vondstendatabank over van vzw Histories

Eind 2021 besliste Histories na uitvoerig overleg met diverse stakeholders dat de organisatie vanaf 2023 niet langer verantwoordelijk zal zijn voor het project MEDEA en de vondstendatabank vondsten.be. Het technisch en inhoudelijk beheer wordt eind december 2022 overgedragen aan de onderzoeksgroep MARI (Multidisciplinary Archaeological Research Institute) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Daarmee keert het digitale platform terug naar zijn roots. Histories blijft wel actief inzetten op de ondersteuning van metaaldetectoristen.

Histories is de dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers zoals heemkundigen, genealogen en traditiedragers. De vzw ondersteunt hen bij de zorg voor en omgang met erfgoed en doet dit o.a. via burgerwetenschapsprojecten. Om die reden werd vondsten.be, dat in 2017 in leven werd geroepen binnen het project MEDEA aan de Vrije Universiteit Brussel, begin 2019 ondergebracht bij Histories.

In 2021, na twee jaar werking, werd de inkanteling en de positie van de vondstendatabank binnen de werking van Histories grondig geëvalueerd met inachtneming van de beschikbare middelen en met het oog op het ontwikkelen van een breed gedragen visie rond de waardering van detectievondsten en de detectiehobby in Vlaanderen.

Er werden verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld die werden getoetst bij het beleid, het bestuur en de verschillende professionele en vrijwillige actoren in het archeologische veld. Die brede consultatie leidde tot de beslissing dat Histories niet langer zal optreden als beheerder van vondsten.be maar volop zal inzetten op haar kernactiviteit, namelijk het ondersteunen van metaaldetectieverenigingen en detectoristen in hun hobby via o.a. vorming, begeleidingen en projecten.

Histories en de VUB blijven wel projectmatig samenwerken rond metaaldetectievondsten. In de voorbije jaren is bijvoorbeeld het project Middeleeuws Metaal tot stand gekomen, onder leiding van de VUB en samen met Histories en heel wat andere partners. In dat project is de vondstendatabank verrijkt met duizenden metalen artefacten uit middeleeuwse stadsopgravingen in Vlaanderen (www.middeleeuwsmetaal.be). Onderzoek naar detectievondsten blijft daarnaast een speerpunt voor de VUB. Samen met Histories wordt verder gebouwd aan de samenwerking en uitwisseling tussen archeologen, detectoristen en andere erfgoedvrijwilligers.

Wie omtrent dit nieuws nog vragen heeft mag Histories-medewerker Anouk Hazelof en VUB-onderzoeker Pieterjan Deckers altijd contacteren.

Contact:

Histories: Anouk Hazelof: anouk.hazelof@histories.be

VUB: Pieterjan Deckers: pieterjan.deckers@vub.be

Websites: