Vrijwilligers helpen mee aan onderzoek naar doodsoorzaken van Antwerpenaren in de negentiende eeuw

Histories werkt mee aan een project van de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen om het Antwerpse doodsoorzakenregister te digitaliseren. Dit register bevat unieke gegevens van alle Antwerpenaren die leefden en stierven tussen 1820 en 1946 in ’t Stad. Deze bron is niet enkel interessant voor historici, maar ook voor genealogen, medici, epidemiologen… Vandaar dat ook Histories een belangrijke rol speelt in het project, dat de naam ‘SOS Antwerpen’ kreeg.

Voorouders in het Antwerpse?

De uitgebreide informatie in het register maakt het mogelijk om een levendig beeld te schetsen van de Antwerpenaren in het verleden. Zo vind je er niet enkel basisinformatie in terug zoals naam, voornaam en geboortedatum, maar ook het beroep, de burgerlijke stand en de oorzaak van overlijden. Elk individu kreeg een uniek nummer dat gekoppeld is aan de overlijdensacte. Als je Antwerpse voorouders hebt, is het voor jou gemakkelijk om via dat nummer je voorouder op te zoeken in het register.

Corona is geen unicum

Onderzoek naar de volksgezondheid in het verleden is vandaag de dag relevanter dan ooit. Hoe verspreidden epidemieën zoals de Spaanse Griep, de pokkenuitbraak van 1870-71 en die van de cholera in 1866 zich onder de diverse bevolkingsgroepen? Welke maatregelen werden daarbij getroffen en welke waren daarbij werkelijk effectief?

Wetenschap vanuit “je kot”

Je kan zelf vanuit je kot meedoen met dit burgerwetenschapsproject. Met een computer en internetverbinding schrijf je mee geschiedenis. Histories helpt je hierbij op weg en biedt je ondersteuning. In de registers kom je regelmatig interessante verbazingwekkende doodsoorzaken tegen zoals: ‘gestorven na inname van houtskool’. S.O.S Antwerpen en Histories zorgen samen voor een leuke, maar ook leerrijke ervaring. Je komt in aanraking met een unieke historische bron in België en krijgt daarbij regelmatig informatie over het register en de verschillende ziekten in de nieuwsbrief van S.O.S. Antwerpen.

Geïntrigeerd? Meer informatie vind je op de website van het project of via onze projectfiche.