Uitnodiging: online consultatiecirkel rond inclusieve vrijwilligerswerking in de erfgoedsector

Histories is de Vlaamse partner in het Europese Erasmus+project Inclusive museums. Dit project heeft als doel om goede voorbeelden uit te wisselen rond diversiteit, inclusie en vrijwilligerswerking in de erfgoedsector. Om zo veel mogelijk input en advies te krijgen van verschillende actoren roepen wij een consultatiecirkel in het leven.

Tijdens dit internationale project vinden er verschillende bezoeken en overlegmomenten plaats met partners uit Polen, Finland, Spanje en Nederland. Zelf organiseren we binnen dit programma een bijeenkomst die in 2021 in Vlaanderen zal doorgaan (datum nog te bepalen door corona).  Ter voorbereiding van de netwerkdag willen wij erfgoedorganisaties die maatschappelijk kwetsbare mensen betrekken bij hun vrijwilligerswerking in Vlaanderen en Brussel in de kijker zetten. Met maatschappelijk kwetsbare mensen bedoelen we mensen die vaak niet dezelfde kansen in de samenleving krijgen als de meeste andere mensen. Dit kunnen bijvoorbeeld langdurig werklozen, vereenzaamde ouderen, mensen met een fysieke beperking of mensen met een migratieverleden zijn.

Voor wie?

Ben jij betrokken bij een erfgoedorganisatie die kwetsbare vrijwilligers inzet? Of overweeg je om hiermee aan de slag te gaan? Wil jij leren van de ervaringen van anderen? Dan nodigen wij je graag uit om deel te nemen en zo je visie en expertise met ons te delen.

Praktische informatie

Meer informatie over een consultatiecirkel van histories vind je hier. De consultatiecirkel duurt ongeveer anderhalf uur en zal online plaatsvinden via Microsoft Teams. Voor meer informatie over het project Inclusive Museums en onze internationale partners kun je alvast een kijkje nemen op de website.

De datum staat nog niet vast maar de CC zal waarschijnlijk eind januari plaatsvinden. Als je geïnteresseerd bent, mag je Zoë een mailtje sturen via zoe.hendrickx@historiesvzw.be zodat ze je op de hoogte kan houden. Ook voor andere vragen is Zoë bereikbaar.