Tijdelijk nieuw in het team: Raf Caytan

Deze maand sloot Raf zich aan bij het team van Histories. Als nieuwe projectmedewerker zal hij zich volhartig gooien op de immaterieel erfgoeddatabanken. Deze databanken leggen onder andere heel wat erfgoedpraktijken, zoals tradities, rituelen, feesten en ‘cultuur van alledag’ in kaart. Tot eind december is hij verantwoordelijk voor de opvolging en actualisering van de feestendatabank.

Als historicus legde Raf zich toe op de geschiedenis van gemeenschappen die vaak zijn voorbijgegaan in de geschiedschrijving. Zo onderzocht hij in zijn masterjaar de homoseksuele cultuur van Brugge op het einde van de negentiende eeuw. Na het afronden van zijn geschiedenisopleiding startte hij aan het nieuwe postgraduaat in cultureel erfgoed aan de KUL, een opleiding die toen haar debuutjaar inzette.

Tijdens zijn stage besteedde Raf ook aandacht aan digitale erfgoedgemeenschappen. Vanuit zijn interesse voor videogames en online dynamieken op sociale media bekijkt hij cultureel erfgoed vanuit een andere bril. De digitale erfgoedwereld is nog een vrij onbekend terrein, waarin Raf met volle goesting verder aan de slag wil gaan als ontdekkingsreiziger.

Welkom Raf en veel succes!

Je kan Raf contacteren via raf.caytan@histories.be