Tijdelijk nieuw in het team: Fjodor Hoornaert

Begin december 2023 sloot Fjodor aan bij het Histories-team als nieuwe BIS-medewerker digitale erfgoeddata. Hij zal zich met veel enthousiasme toeleggen op het verder uitdenken en ontwikkelen van CoDE-x en de Artikelendatabank.

Fjodor heeft een achtergrond in audiovisuele techniek, is thesisstudent in de Wijsbegeerte aan UGent en werkte de voorbije jaren als jobstudent bij het Erfgoedhuis Zusters van Liefde in Gent. Tijdens deze studentenjob ontdekte hij de dagelijkse werking van een erfgoedvereniging en het soort uitdagingen waar erfgoedverenigingen mee geconfronteerd worden in het digitale tijdperk. Hij waardeerde enorm de waardevolle bijdrage van erfgoedvrijwilligers aan het organiseren, ontsluiten en bewaren van lokale geschiedenis. Geïnspireerd door hun expertise en passie, besloot hij bij ons aan de slag te gaan om erfgoedvrijwilligers verder te ondersteunen.

Fjodor wil zich tijdens zijn stage verder verdiepen in digitale toepassingen en projectmanagement in de erfgoedsector. Daarnaast wil hij vooral de boeiende erfgoedwereld nog beter leren kennen. Met zijn interesse in digitale technologie en passie voor erfgoedvrijwilligers, zal hij zich de komende maanden inzetten om het Histories-team en diverse erfgoedverenigingen te ondersteunen

Welkom Fjodor en veel succes!

Je kan Fjodor contacteren via fjodor.hoornaert@histories.be.