Tijd-Schrift: Ziekte

Dood en ziekte horen bij het leven. Onze vlotte toegang tot medicijnen en vaccins heeft ervoor gezorgd dat we in het Westen dachten dat acute gezondheidscrisissen iets waren van het verleden of andere werelddelen. Vandaag is er echter geen thema dat ons dagelijks leven meer beheerst dan ziekte. Bij de keuze van dit thema in het voorjaar van 2020 hadden we niet kunnen voorspellen dat dit een jaar later nog steeds zo sterk het geval zou zijn. De coronacrisis bewijst de onvoorspelbaarheid van gezondheidscrisissen en maakt ook tastbaar hoe een ziekte voor een hele maatschappij ontwrichtend kan werken. De artikels in dit themanummer tonen dat ziektes niet alleen een verhaal van dokterskabinetten en ziekenhuizen zijn, maar vanuit verschillende maatschappelijke perspectieven benaderd kunnen worden.

  • Sofie Vanhoutte, Tomas Bradt en Jenny Vandenbulcke, Beziect ende besmet metten lazers. Lepra en leprozerieën in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen: nieuwe onderzoeksperspectieven door opgravingen in Ieper
  • Sam De Schutter, Een zuivere, zachte huid. Ziektekiemen, lichaamsverzorging en schoonheid in de twintigste eeuw
  • Joline Van Assche en Joris Vandendriessche, Medische tijdschriften in de negentiende eeuw. Een casestudie over anesthesie in België 1840-1860
  • Rob Troubleyn, De Spaanse griep doorspoelen met een Mexicaans biertje

Zin in meer?

Op deze pagina vind je alle informatie over Tijd-Schrift, met ook een overzicht van de vorige nummers. Tijd-Schrift verschijnt driemaal per jaar. Een jaarabonnement kost 25 euro. Een los nummer kost 10 euro (+ 4,75 euro verzendingskosten).
Bestellingen kunnen doorgegeven worden via info@tijd-schrift.be of op 015/80.06.30.

Rekeningnummer Histories:
IBAN: BE95 7370 4813 2958
BIC: KREDBEBB