Tijd-Schrift: Op papier

In het decembernummer van Tijd-Schrift zet de redactie in vijf artikels en één interview papier centraal. Vandaag is papier zo alomtegenwoordig dat we soms vergeten dat het zelf ooit een vernieuwing was en grote gevolgen had voor de verspreiding van teksten en kennis. Dankzij papier konden veel meer mensen de informatie die zij belangrijk vonden bijhouden.

Of digitaal?

Uit een rapport van de OESE, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, dat in de zomer van 2022 verscheen, blijkt dat leerlingen die evenveel of meer op papier lezen dan digitaal, niet enkel beter scoren op de PISA-test, maar ook meer plezier beleven aan het lezen. Het is de zoveelste studie waarbij lezen op papier wordt afgezet tegen digitaal lezen.

Kruispunt

Het mag duidelijk zijn dat het thema de laatste jaren erg in trek is. Het lijkt er op dat we als samenleving op een kruispunt zijn beland: we ‘consumeren’ steeds meer digitaal, maar houden tegelijk nog sterk vast aan papier als medium. Maar voor hoelang nog? Met de stijgende prijzen voor hout en energie, wordt op papier drukken steeds duurder. Is dit de definitieve doodsteek voor het gedrukte boek, papieren kranten, tijdschriften en andere papieren producten? Of houdt papier ondanks alles stand?
Het mag duidelijk zijn dat over de omslag van papier naar scherm het laatste woord nog niet geschreven of getypt is. Of we ooit volledig afscheid gaan nemen van papier, is twijfelachtig. Wat de toekomst ook brengt, we hopen dat dit nieuwe nummer van Tijd-Schrift voor inspiratie kan dienen om zelf aan de slag te gaan. Op papier of digitaal: dat laten we graag in het midden.

Inhoud

  • Elli Bleeker, Peter de Bruijn, Marielle Scherer, Een doorlopend schrijfexperiment. De digitale editie van Anne Franks manuscripten.
  • Gitte Samoy, Papieren lichamen. De anatomische modellen van dokter Auzoux
  • Ludwig Lombaerts, Maarten Larmuseau. Object Care. ‘Conservatie van papieren erfgoed’
  • Mario Baeck, De wereld op papier. Handelscatalogi als bron voor lokaal-historisch onderzoek
  • Pieter Donche, Een boecxken van afkomst. Familiale memorieboeken met genealogische gegevens tussen 1387 en 1812
  • Sarah Eycken, Het Overzicht – De Driehoek – Variétés. Het tijdschrift als papieren tentoonstellingsruimte voor de Belgische avant-garde in het interbellum

Abonnement

Ontdek alle informatie over Tijd-Schrift, met ook een overzicht van de vorige nummers op www.tijd-schrift.be. Tijd-Schrift verschijnt driemaal per jaar. Een jaarabonnement kost 25 euro. Een los nummer kost 10 euro (+ 4,75 euro verzendingskosten).
Bestellingen kunnen doorgegeven worden via info@histories.be.