Telewerken – ook als vrijwilliger!

Thuiswerk is vandaag de norm, ook voor erfgoedvrijwilligers die gewoonlijk in archieven en bibliotheken duiken. Gelukkig zijn er interessante websites en databanken online te vinden. Je kan ze niet alleen consulteren maar ook mee aanvullen. Bij burgerwetenschap, ook wel aangeduid met de Engelse term ‘citizen science’, wordt wetenschappelijk onderzoek in zijn geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door vrijwilligers, vaak in samenwerking met of onder begeleiding van wetenschappers met een professionele aanstelling. Histories zet met MEDEAMamaMitoGetuigenissen en SOS Antwerpen zelf in op dergelijke projecten, maar er zijn er veel meer. Hieronder lijsten we enkele fijne initiatieven op waar vrijwillige en beroepsmatige onderzoekers de handen in elkaar slaan. Ken je er nog? Vind je een project niet terug, stuur dan een bericht. We vullen dit lijstje graag voor je aan.

 

West-Vlaanderen verpoppt

Vrijwilligers voeren de gegevens van de Popp-leggers in een databank in. Bestaande databanken (bijvoorbeeld in Excel) worden opgenomen na uniformisatie. De gegevens worden uiteindelijk ingevoerd in de databank van de UGent: www.poppkad.ugent.be. Mogelijk komen er nog andere ontsluitingskanalen.

Van: Heemkunde West-Vlaanderen

Link: https://hendrikvandeginste.wixsite.com/mijnsite

Dwaallichten

Had je geen werk, geen vaste woonplaats en geen middelen van bestaan? Dat werd je tot 1993 naar Wortel- of Merksplas-Kolonie gestuurd. Tienduizenden landlopers uit heel Vlaanderen werden hier verplicht tewerk gesteld in een gezonde groene omgeving. Zo zouden zij heropgevoed worden tot brave en hardwerkende burgers. Help mee om de persoonlijke dossiers van deze landlopers te ontsluieren, ze op te nemen in de databank en ontdek daarna of ook jouw voorvader in de Kolonie verbleef.

Van: Kempens Landschap, het Gevangenismuseum van Merksplas, het Rijksarchief Antwerpen-Beveren, Erfgoedcel Noorderkempen en Stedelijk Museum Hoogstraten

Link: https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/kem_index_dwaallichten

Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Voor dit onderzoek worden minstens 200 Vlaamse en Nederlandse lokale kronieken gedigitaliseerd uit de periode ca. 1500-1850. Al met al toch wel minimaal 40.000 pagina’s. Sommigen van die teksten zijn al eens gedrukt, en worden ontsloten door de DBNL-website. Maar daarnaast gebruikt men ook kronieken die nu nog alleen in handschrift beschikbaar zijn. Die teksten moeten dus worden omgezet (getranscribeerd) van handschrift in een elektronische getypte tekst. Daar heeft men hulp bij nodig!

Van: Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam

Link: https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/vua_train_kronieken_transkribus

Stemmen uit het verleden (Gesproken Corpus van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten) 

De Universiteit Gent bezit een grote verzameling dialectopnames die een unieke inkijk bieden op de maatschappij van de eerste helft van de twintigste eeuw. Het is de bedoeling om de geluidsbandencollectie om te zetten naar tekst, zodat ze voor iedereen gemakkelijk doorzoekbaar wordt Men is daarom nog op zoek naar dialectcompetente vrijwilligers die transcripties willen maken/nakijken. Daarnaast wil men graag nieuwe opnames, zeker uit Belgisch Limburg, Brussel en Vlaams-Brabant. Geïnteresseerden sturen een mail naar gcnd@ugent.be.   

Van: Universiteit Gent (vakgroep Taalkunde) en Variaties vzw (koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed) 

Link: www.gcnd/ugent.be en www.dialectloket.be  

Databank Burgerlijke stand en parochieregisters West-Vlaanderen

22 jaar geleden startte een groep vrijwilligers een project om alle West-Vlaamse huwelijksakten vanaf 1795 tot 1900 in een gegevensbestand ter beschikking te stellen via een computer. Later kwamen daar geboorte-en overlijdensakten, de akten van de parochieregisters en vele andere bronnen uit de provincie bij. Je kan helpen om de data verder uit te bouwen, zonder je te moeten verplaatsen, met de hulp van invulformulieren en de collega-vrijwilligers. Geïnteresseerden sturen een mail naar lievens.lerou@myonline.be

Van: Vrijwilligers RAB

Link: www.vrijwilligersrab.be

Foto bovenaan: By Calvinius – Own work : http://www.martingrandjean.ch/wp-content/uploads/2013/10/HumanitesNumeriques.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29275453