Succesvolle metaaldetectiezoekdagen in Sint-Denijs en Buggenhout

VRIJWILLIGERSINIATIEVEN TREKKEN NAAR DE VELDEN

© Metaalstrijd

Op zondag 22 oktober organiseerde Metaalstrijd haar eerste metaaldetectiezoekdag. Een 170-tal metaaldetectoristen trokken door de velden in Sint-Denijs, op zoek naar geschiedenis van de streek. Ook wij waren aanwezig met enkele vrijwillige archeologen, vondstexperten en studenten archeologie. Samen ondersteunden we de hele dag het evenement.

De zoekdag was een groot succes. De metaaldetectoristen vonden een duizendtal archeologische objecten – van Romeinse munten tot recent militair materiaal. Al deze vondsten werden geregistreerd en daarna terug meegegeven met de vinder.

Ook in Buggenhout werd er op 4 november fervent gezocht met een vrijwilligersinitiatief. Histories stond opnieuw paraat, samen met een vrijwillige archeoloog en de coördinator van de IOED Schelde-Durme. Deze keer gingen de metaaldetectoristen in een kleinere groep aan de slag: zo’n twintigtal mensen gingen op pad.

© Stef Andries

Wanneer het na een regenachtige start van de dag droog werd, kwamen ze eveneens tot bijzondere vondsten. Er werden Romeinse artefacten aangetroffen, uitzonderlijk voor de streek. TV Oost kwam langs om hierover een reportage te maken. Zo kon ook deze groep metaaldetectoristen spreken van een geslaagde dag!