Stap mee in ons pilootproject en leer je collectie beter kennen en waarderen

Wil je een verhaal vertellen over je collectie, maar weet je niet welke stukken belangrijk zijn om te tonen? Wil je bewijzen dat je collectie de moeite waard is? Histories ontwikkelt momenteel een instrument waarmee vrijwilligers op een eenvoudige manier en aan de hand van een duidelijke handleiding, hun collectie kunnen beoordelen. Je kan bij ons ook altijd terecht voor meer informatie of een begeleiding op maat om je erfgoed naar waarde te schatten.

De uitwerking van dit instrument kadert binnen de oproep ‘Pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed’ van de Vlaamse overheid. Histories werkt een van deze pilootprojecten uit en stelde dit ook voor op het symposium ‘Gewikt en gewogen’ op 26 maart 2019, samen met de Britse museum- en erfgoedconsulente Caroline Reed, gekend van haar ‘Reviewing Significance 3.0’, waarop ons instrument is gebaseerd.

Van april tot juli 2019 loopt er een testfase van het project waar je zelf ook aan kan deelnemen. Wil je meestappen in deze testfase en je collectie beter leren kennen? Stel jezelf kandidaat door te mailen naar info@historiesvzw.be met als onderwerp ‘Testfase Waarderen’ en misschien kan jij dan binnenkort aan de slag gaan met ons waarderingsinstrument!

Meer informatie?

Gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed

Reviewing Significance 3.0