Stage bij Histories: Lise blikt terug

In december startte Lise als ‘BIS immaterieel erfgoed’. Voor verschillende duurzame zorgtrajecten van erfgoedgemeenschappen was ze de rechterhand van vaste collega Frea. Daarnaast werkte ze aan verschillende projecten rond de rituelendatabank, maakte ze een film Introductie tot ICE en organiseerde ze een kotcafé voor stoetenorganisatoren. Ze blikt opgetogen en trots terug naar de afgelopen zes maanden!

Hoe kwam je Bij Histories terecht?

Voorbije zomer ben ik afgestudeerd als kunstwetenschapper en archeoloog. Na enkele jaren de theorie uit te spitten was ik erg benieuwd om de praktische ervaringen in de cultuur- en erfgoedsector te ontdekken. De vacature van Histories kwam op mijn radar en sprak me meteen aan! Laat immaterieel erfgoed nu net een domein zijn waar ik zelf graag mee bezig ben, dat bijzonder interessant is én een onderwerp waar ik nog veel in te leren had. Dankzij positieve ervaringen van een collega-student heb ik dan ook meteen voor deze vacature gesolliciteerd, wat een enorm goede keuze was! Ik heb vanaf de sollicitatie tot aan mijn laatste dag bij Histories enorm veel bijgeleerd, ze hebben me klaargestoomd om het werkveld in te duiken met een lading aan nieuwe kennis en verfijnde vaardigheden.

Wat hebben we je laten doen?

De rode draad doorheen mijn stage was dat ik een enorm breed takenpakket had. Deze intensieve en leerrijke periode zorgde ervoor dat ik allerlei vaardigheden op verschillende vlakken zoals communicatie, administratie en creativiteit verder heb kunnen ontdekken en uitbreiden. Ik ben een beetje een manusje-van-alles rond immaterieel erfgoed geworden! Doordat mijn takenpakket zo uitgebreid was ingevuld, is het niet mogelijk om al mijn realisaties aan te halen, daarom geef ik graag een bloemlezing mee van mijn stageperiode bij Histories.

Ik startte mijn stage met het uitwerken van een educatief pakket, bestaande uit workshops en een kwartetspel rond overgangsrituelen in verband met volwassen worden. Dit hebben we later ook op de website gepubliceerd. Nadien ging ik aan de slag met de ondersteuning en begeleiding van erfgoedgemeenschappen, zoals onder meer de Gentse Feesten, de Pelgrimstafel in Antwerpen en de Floraliën in Gent, om hun ICE-dossier op weg naar een mogelijke erkenning van hun immaterieel erfgoed te optimaliseren. Binnen dit kader ontdekte ik zowel de internationale (UNESCO) als de Vlaamse (Inventaris Vlaanderen) weg naar een ICE-erkenning in de praktijk en theorie.

Deze coronatijden waren niet eenvoudig voor de organisatoren van stoeten, optochten en processies. Samen met mijn stagebegeleidster Frea organiseerde ik een kotcafé Stoeten in coronatijden waar we stoetenorganisatoren de ruimte gaven voor een informele babbel, inspirerende voorbeelden aanhaalden en de overheid uitnodigden voor extra duiding en perspectief. De laatste maanden van mijn stage verdiepte ik me in het Vlaams Historisch Schutterswezen in Vlaanderen. Mijn opdracht bestond uit het opmaken van een handleiding voor het inventariseren van het Schutterserfgoed. Een uitdagende opdracht waar ik nieuwe technieken aanleerde en een hoop ervaring oppikte op vlak van inventariseren.

Tot slot maakte ik een introductiefilmpje rond immaterieel cultureel erfgoed. Dit filmpje is een eerste kennismaking met ICE op een duurzame manier om erfgoedgemeenschappen uitleg te bieden rond hun immaterieel erfgoed en hoe ze hiermee aan de slag kunnen gaan. Naast deze hoogtepunten heb ik ook mogen kennismaken met verschillende erfgoedgemeenschappen en heb ik er zelfs enkele interviews mogen afnemen voor de getuigenissenreeks Impact van corona op de website en in de nieuwsbrief van Histories.

Wat neem je mee uit deze ervaring?

De afwisseling tussen mijn opdrachten zorgde ervoor dat ik mijn sterktepunten op allerlei manieren kon uitspelen en verbeteren. Werken in de erfgoedwereld is even dynamisch als het erfgoed zelf: elke dag ziet er wel een beetje anders uit. Deze enorm interessante stageperiode zou niet hetzelfde geweest zijn zonder de begeleiding van Frea. Ik wil haar dan ook in het bijzonder bedanken voor de open blik die ze me gaf en mee liet ontdekken de voorbije maanden. Daarnaast wil ik ook het hele Histories-team bedanken voor hun warme ontvangst, het was me een genoegen om hier zes maanden mee te mogen draaien! Hopelijk kruisen onze paden in de toekomst in deze bedrijvige erfgoedwereld!