Stage bij Histories: Lisanne blikt terug

De voorbije maanden vervoegde Lisanne Renes het Histories-team in het kader van een beroepsinlevingsstage. Tijdens haar stage bij Histories werkte ze onder begeleiding van collega Frea mee aan projecten rond immaterieel erfgoed. Hieronder blikt ze terug op haar ervaring.

Hoe kwam je bij Histories terecht?

Eigenlijk door puur toeval! Ik was aan het zoeken naar vacatures met immaterieel erfgoed als onderwerp en kwam daarbij toevallig op een webpagina over de BIS-stage bij Histories terecht. Het sprak me aan omdat ik mijn scriptie over immaterieel erfgoed geschreven heb (o.a. ook over ICE in Vlaanderen), maar ik daarna nog maar weinig wist van de praktische werking met erfgoedgemeenschappen. Dat deel hoopte ik bij Histories beter te leren kennen.

Wat hebben we je laten doen?

Ik heb bijvoorbeeld een ondersteunende rol gehad bij het begeleidingstraject van de Hanswijkprocessie dat Histories onder leiding van collega Frea uitvoert. Zij wilden een inventarisaanvraag indienen en ik heb het voorbereidende traject naar die aanvraag mee kunnen volgen en begeleiden, onder andere door een SWOT-analyse te doen. Die SWOT-analyse zal later een deel gaan uitmaken van het dossier dat bij de aanvraag hoort.

Daarnaast heb ik mij voor het grootste gedeelte gericht op de rituelendatabank, een overzicht van rituelen die uitgevoerd en beleefd worden in Vlaanderen. Ik was verantwoordelijk voor het actualiseren, controleren en aanvullen van data, zowel met desk-research als interviews (ervaringsgerichte informatie). Het actualiseringsproces bestond ook uit het ontwerpen van een nieuw sjabloon voor de webpagina en het inpassen van de data daarin. Daarmee heeft de rituelendatabank niet alleen nieuwe inhoud, maar ook een nieuw jasje gekregen, waardoor ze (hopelijk) interessanter, actueler en toekomstbestendiger is geworden.

Wat neem je mee uit deze ervaring?

Ik gaf al aan dat ik de werking graag wilde leren kennen en daarbij heeft deze stage zeker geholpen. Bovendien heb ik mogen oefenen met verschillende programma’s (bv. WordPress, Canva), werkwijzen (bv. desk-research, interviews, begeleiding van groepen) en rollen (ondersteunen, zelf deels een stagiair begeleiden, presenteren). Het is een waardevolle les geweest om te ontdekken welke van die programma’s, werkwijzen en rollen ik makkelijk of moeilijk vond. Hoewel ik nog twijfel over wat ik na de stage bij Histories wil gaan doen, heb ik toch een beter beeld van mijn grootste interesses en van de onderwerpen waarmee ik verder wil.

Dankjewel Lisanne en veel succes verder!