Stage bij Histories: Lancelot blikt terug

Het afgelopen academiejaar draaide Lancelot Cromheecke mee in het team van Histories ter ondersteuning van Buurten met Erfgoed. Hij tilde de website www.buurtenmeterfgoed.be op een hoger niveau, verrichtte hand- en spandiensten en scherpte zijn educatieve vaardigheden aan. Vandaag blikt hij dankbaar terug op een leuke en leerrijke tijd.

Hoe kwam je bij Histories terecht?

Ik ben dit academiejaar gestart met de tweejarige Educatieve Master in de afstudeerrichting Geschiedenis. Deze master bestaat uit 60 studiepunten educatieve vakken en 60 studiepunten vakken uit de master Geschiedenis. Voor mijn geschiedenisvakken nam ik onder andere het traject publieksgeschiedenis op. Dit traject houdt ook een stage van 120 uren in. Ik koos om mijn stage bij Histories te lopen en te werken rond Buurten met Erfgoed. Als leerkracht geschiedenis in spe trok een project dat bruggen bouwt tussen het erfgoedveld en de school mij uiteraard aan.

Wat hebben we je laten doen?

De belangrijkste bijdrage die ik tijdens mijn stage kon leveren, was het beter maken van de website van Buurten met Erfgoed: www.buurtenmeterfgoed.be. Ik controleerde de website op – voornamelijk technische – foutjes, maar ik vulde ook inhoudelijk aan. Enerzijds ging dit om algemene zaken zoals de sectie over nuttige tools en anderzijds ging dit om de verslaggeving over de trajecten. Voor de verslagen nam ik interviews af met de trekkers van verschillende trajecten, leerkrachten en erfgoedmedewerkers. Bij trajecten die nog niet afgesloten waren, kon ik vergaderingen bijwonen en een startdag en een opvolgsessie volgen. 

Mijn stagebegeleider Daphné Maes gaf me zoveel mogelijk kansen om vergaderingen, workshops of infosessies bij te wonen. Zo kon ik – ondanks corona – effectief kennismaken met de praktijk en voeling krijgen met het werkveld. Ik volgde onder andere een stuurgroepvergadering van Buurten met Erfgoed, een teamvergadering van Histories, de Dag van de Cultuureducatie, het Groot Onderhoud van Faro, een train-de-trainer-sessie waarin de trekkers van de projecten opgeleid en opgevolgd werden enz. 

Wat heb je bij ons geleerd?

Voorafgaand mijn stage bij Histories was het erfgoedlandschap voor mij nog vrij ongekend en daar is nu duidelijk verandering in gekomen. De stage bracht mij in contact met een zeer divers erfgoedveld. Ik sprak mensen van erfgoedorganisaties op Vlaams niveau zoals Histories, HeritaCera, Canon Cultuurcel, Faro, Bamm, maar ook erfgoedcellen zoals deze van Pajottenland Zennevallei, erfgoedmedewerkers uit musea, lokale heemkundige kringen, gemeentelijke cultuurdiensten enz. Het inzicht dat ik verworven heb in de praktijk m.b.t. de verscheidene organisaties in het erfgoedveld vind ik bijzonder waardevol, maar misschien wel even waardevol zijn de vaardigheden die ik leerde zoals interviews afnemen en teksten schrijven voor een niet-academisch publiek. Ik moet hiervoor vooral Daphné en Histories bedanken voor de goede begeleiding en het bieden van mooie stageopdrachten. 

Dankjewel Lancelot! En veel succes met je studies! We hopen je goesting gegeven te hebben om later als leerkracht ook Buurten met Erfgoed-projecten op te zetten.