Rituelendatabank 2.0 staat nu online!

De rituelendatabank onderging een ware metamorfose. Ze maakt sinds 2019 deel uit van de werking van Histories en werd inhoudelijk volledig geactualiseerd. De bestaande fiches werden gecontroleerd en bijgewerkt en er werden nieuwe fiches toegevoegd. Ook plaatsen we graag de mensen die rituelen levend houden in de kijker met interviews, in onze nieuwe rubriek ‘Over-dragers’.

Wat zijn rituelen?

Rituelen geven het leven van mensen vorm en kleur… ze worden persoonlijk ingevuld maar krijgen evengoed vorm binnen een gemeenschap. Het zijn tradities, gebruiken of gewoonten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ze vertellen iets over onze identiteit en manier van leven en hebben vaak ook een speciale betekenis.

Histories brengt die rituelen, groot en klein, graag onder de aandacht en zet hiermee de missie van erflater LECA verder. Als expertisecentrum voor Cultuur van Alledag verzamelde LECA heel wat informatie over rituelen en gebruiken in Vlaanderen in een databank. Deze databank maakt sinds 2019 deel uit van de werking van Histories en onderging sindsdien een grondige transformatie.

Vormelijk werd de databank herwerkt, met meer ruimte voor afbeeldingen. Inhoudelijk werden alle fiches gecontroleerd en geactualiseerd. Ook kwamen er een aantal nieuwe fiches bij. Naast de rituelen zelf zetten we ook graag mensen en verenigingen in de kijker die de rituelen levend houden en doorgeven aan nieuwe generaties. Dit doen we door ze te interviewen in onze rubriek ‘Over-dragers’. Zo geven we een gezicht aan een ritueel of gewoonte!

Ontdek de nieuwe rituelendatabank