Oproep: heb jij materiaal over kermissen?

De Belgische kermisgemeenschap bereidt een aanvraag voor om officieel erkend te worden op de Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van UNESCO. Histories ondersteunt hen bij het uitwerken van dit internationaal dossier. Samen met Frankrijk, Zweden en Finland hopen we de kermiscultuur aan de lijst toe te voegen in maart 2021.

Om de Belgische kermiscultuur goed te illustreren in het dossier zijn we op zoek naar beeldmateriaal, documentatie en interessante projecten rond het thema kermis. Bezit je interessante bronnen of heb je meegewerkt aan een project? Laat het ons weten via frea.vancraeynest@historiesvzw.be.

Wil je meer weten over de rijke kermiscultuur in Vlaanderen? Neem dan zeker een kijkje op onze kermisfiche  of surf naar de website van de Verdediging der Belgische Foorreizigers, de belangenbehartiger van de kermissector in België.