Oproep: Coronabevraging cultureel erfgoed

Het coronavirus en bijhorende lockdown-maatregelen maken de beleving van tradities en het organiseren van erfgoedactiviteiten niet eenvoudig. Gezondheid gaat voor en dat maakt dat tentoonstellingen en leeszalen sluiten en geplande activiteiten zoals stoeten, processies, kermissen… worden afgelast of uitgesteld naar een later tijdstip. Dat dit een effect heeft op de werking van verenigingen staat buiten kijf! Om dit in kaart te brengen, vestigen we graag even uw aandacht op de oproep van het Overleg Cultureel-Erfgoed.

OCE

Het Overleg Cultureel-Erfgoed, kortweg OCE, is sinds 2015 de belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector. Voor de Vlaamse overheid is OCE dé spreekbuis voor die iedereen die actief is in deze sector. In het bestuur zetelen vertegenwoordigers van professionele erfgoedorganisaties zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedcellen, maar ook van de zogenaamde landelijke organisaties met een dienstverlenende rol – afgekort LDR.

Histories vzw is zo’n organisatie die een landelijke dienstverlening organiseert voor erfgoedvrijwilligers met een passie voor onder meer heemkunde, genealogie en cultuur van alledag. Om ervoor te zorgen dat ook u gehoord wordt, bezorgen wij u onderstaande vraag van OCE. Want ook Histories is bezorgd over hoe het met u en uw vereniging gaat.

Enquête

OCE heeft het initiatief genomen om de gevolgen in kaart te brengen van de maatregelen die de regering neemt in het kader van de bestrijding van corona. De afgelasting van activiteiten kan gepaard gaan met inkomstenverlies, werkloosheid, extra druk maar evengoed is er ook veel solidariteit en creativiteit.

Door massaal gehoor te geven aan deze oproep en de korte enquête in te vullen helpt u ons om een goed zicht te krijgen op de impact van deze uitzonderlijke tijden op het brede cultureel-erfgoedveld. De informatie wordt via OCE bezorgd aan de Vlaamse Overheid, zodat die hier rekening mee kan houden.

U heeft tot 24 april de kans om van u te laten horen door een korte vragenlijst in te vullen via deze link: https://forms.gle/PKveD1VxNA9n7But8. OCE zal deze informatie anoniem verwerken en overaken aan de Vlaamse regering zodat die de juiste maatregelen kan nemen.

Mocht u vragen of voorstellen hebben met betrekking tot dit initiatief dan horen we dit graag via info@historiesvzw.be.

Afbeelding via Pixabay