Ons digitaal kerstgeschenk: archief Tijd-Schrift gratis online beschikbaar

Dit jaar werd de digitalisering door de coronacrisis belangrijker dan ooit voor Histories. Ongeveer 150 van de 176 artikels, die de afgelopen tien jaar in Tijd-Schrift verschenen, zijn daarom voortaan gratis beschikbaar via pdf op de website van Histories. Zo kunnen ze permanent geraadpleegd worden door vrijwilligers en onderzoekers die informatie zoeken voor een eigen onderzoek.

Grasduin in meer dan 20 thema’s met duizenden pagina’s wetenschappelijk onderzoek. Veel leesplezier!

Ontdek de beschikbare artikels!

Tijd-Schrift?

Met Tijd-Schrift. Erfgoedpraktijken in Vlaanderen heeft Histories de ambitie om de specifieke meerwaarde van erfgoedpraktijken zoals heemkunde, familiegeschiedenis, cultuur van alledag of metaaldetectie als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken. De afgelopen tien jaar publiceerde de redactie samen met meer dan 200 auteurs maar liefst 27 themanummers met 176 artikels. Zo bouwen we bruggen tussen academische historici, heemkundigen en andere (lokale) erfgoedwerkers en zorgen we dat interessante wetenschappelijke inzichten kunnen doorstromen naar een ruimer publiek.

Bovendien kan je ook zelf aan de slag! De bijdragen zijn altijd gebaseerd op een lokale of concrete casus, waarbij de auteurs ook het nodige bronnenmateriaal of literatuur aanreiken, waarmee je zelf aan de slag kan. Tijd-Schrift wordt sinds 2019 uitgegeven door Histories. Het wetenschappelijk tijdschrift verschijnt drie keer per jaar, telkens onder de vorm van een themanummer en is peer-reviewed.

Een abonnement nemen?

Tijd-Schrift verschijnt driemaal per jaar. Een jaarabonnement kost 25 euro. Een los nummer kost 10 euro (+ 4,75 euro verzendingskosten).
Bestellingen kunnen doorgegeven worden via info@tijd-schrift.be of op 015/80.06.30. Meer informatie via https://historiesvzw.be/tijd-schrift-abonnementen/.

Schrijf mee

In Tijd-Schrift kunnen zowel professionele als amateurhistorici hun onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier voorstellen. Momenteel staan er nog themanummers gepland rond ‘Ziekte’, ‘Kinderen’ en ‘Wonen’. Ben je geïnteresseerd om zelf een artikel over een van deze onderwerpen te publiceren in Tijd-Schrift? Bezorg ons dan zo snel mogelijk jouw suggestie met een korte abstract via redactie@tijd-schrift.be.