Nieuwe tijdingen: project voor het behoud van Vlaams krantenerfgoed

Dat kranten een waardevolle bron van informatie zijn hoeven we je vast niet te vertellen. Deze dragers zijn niet in het minst belangrijk voor erfgoedvrijwilligers zoals genealogen en heemkundigen, maar zijn ook relevant voor cultureel of taalkundig onderzoek. Door de verzuring van het papier, is deze bron echter heel kwetsbaar en dreigt veel informatie verloren te gaan. De enige manier waarop we dit kunnen tegengaan is door deze kranten te digitaliseren.

Histories stapt daarom als expertisepartner mee in het project ‘Nieuwe Tijdingen’ van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo. Met dit driejarig traject wil de Vlaamse overheid bedreigde historische kranten in Vlaamse erfgoedcollecties beschermen. Jan Jambon, Vlaams minister van Cultuur, maakt hiervoor 90.000 euro vrij.

Verloop van het project

Het project bestaat uit drie opeenvolgende fasen: digitalisering, online ontsluiting en duurzame archivering.

In de eerste fase onderzoekt het project hoe kranten op een handige manier online geraadpleegd kunnen worden. Op basis van dit onderzoek wordt er vervolgens een interface ontwikkeld, die de basis zal vormen voor het digitaliseringsproces. Deze interface zal deel uitmaken van Het Archief, het platform voor archiefmateriaal van meemoo.

In de komende jaren zullen ook de online ontsluiting (en het bijbehorende onderzoek naar auteursrechten) en duurzame archivering verder uitgebouwd worden.

Collecties van heemkringen

‘Nieuwe tijdingen’ bouwt voort op het project ‘Abraham 2020’ dat onlangs door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken werd afgerond. Abraham 2020 bracht het Vlaamse krantenerfgoed van 1800 tot nu in kaart. Het stelt de gegevens over 11.781 krantentitels bewaard in 21.859 holdings bij 108 organisaties vrij beschikbaar voor raadpleging en hergebruik via krantencatalogus.be. Daaronder bevinden zich ook heel wat heemkundige collecties. Op die manier worden lokaal bewaarde collecties toch op nationaal niveau ontsloten voor diverse onderzoekers in Vlaanderen en daarbuiten.

 

 

Afbeelding van Gino Crescoli via Pixabay