Nieuwe projectmedewerker CoDE-x: Lisa Tijtgat

Histories is sinds kort een nieuw teamlid rijker. Lisa Tijtgat zet als nieuwe projectmedewerker haar schouders onder de inhoudelijke vormgeving en uitwerking van het CoDE-x-project. CoDE-x is een databank waarmee Histories kwetsbare en moeilijk vindbare datasets over erfgoedcollecties in Vlaanderen in kaart wil brengen. De nieuwe open data-databank valoriseert onderzoek en stimuleert afstemming en samenwerking, zowel binnen het vrijwilligersveld als met academici en collectiebeherende instellingen.

Lisa behaalde een master geschiedenis aan de KU Leuven en nadien een master kunst, cultuur en erfgoed aan de Universiteit Maastricht. Ze brengt werkervaring mee vanuit collectiezorg, digitalisatie en registratie van zowel roerend als onroerend erfgoed.

Lisa kijkt er naar uit om erfgoedvrijwilligers te ondersteunen op vlak van digitalisatie en (digitaal) collectiebeheer en ook nieuwe inzichten te verwerven van collega’s en de erfgoedgemeenschap in het algemeen.

Welkom Lisa en veel succes!

Je kan Lisa contacteren via lisa.tijtgat@histories.be