Nieuwe BIS-medewerker Medea in het team: Sander Milis

Sander klimt aan boord bij Histories in het kader van een beroepsinlevingsstage (BIS) bij MEDEA. Hij is pas afgestudeerd als master in de Kunstwetenschappen & Archeologie aan de VUB. Deze stage is zijn eerste werkervaring in het erfgoedveld.

Interesse in al wat oud is

Sander wijdde zijn masterthesis aan een gebruikssporenonderzoek op de okerstukken van de laatpaleolithische site van Rekem. In zijn vrije tijd centreren de meeste van zijn hobby’s zich rond erfgoed: voor de uitbouw van zijn stamboom spit hij graag online archieven door en op vakantie moet ieder historisch monument in de buurt bezocht worden. Hij is ook erkend metaaldetectorist en is vanuit dat standpunt erg blij dat hij voor MEDEA mag werken.

Blik op de toekomst

Sander ziet zijn stage als een kans om een verschil te maken in het erfgoedveld. Hij is ervan overtuigd dat voor MEDEA een belangrijke rol is weggelegd in de erfgoedwereld. Graag wil hij actief meewerken aan de ontsluiting van de database van metaaldetectievondsten, en meewerken aan een sterker netwerk rond metaaldetectie en publieksarcheologie.

Je kan Sander bereiken via sander.milis@historiesvzw.be.