Nieuwe BIS-archiefmedewerker in het team: Christopher De Keyser

Afgelopen maand ging Christopher De Keyser aan de slag bij Histories in het kader van een beroepsinlevingsstage (BIS). Christopher is historicus en archivaris van opleiding en zal de komende maanden het archief van twee van de drie erflaters van Histories – Heemkunde Vlaanderen en LECA – in kaart brengen. Naar de aard van de functie gebeurt dit vanop kantoor in Mechelen en niet via telewerk.

Archief: waar erfgoed en geschiedenis samenkomen

Christopher studeerde Geschiedenis aan de VUB en werkte voor zijn Masterproef rond aspecten van lokale hulpverlening. Dit onderzocht hij voornamelijk via Winterhulp, een hulporganisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was en waarvan recent een rijk archief toegankelijk gesteld werd. Geïntrigeerd door de gehanteerde ontsluitingsmechanismes van dit archivalische erfgoed volgde hij daarna de master-na-masteropleiding Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer (VUB). Tijdens die opleiding liep Christopher ook stage in de archiefdienst van de Belgische Senaat. Daar verdiepte hij zich in de complexiteit van archiefvorming, toen hij het archief van een gepensioneerde topambtenaar mocht inventariseren dat zich op het snijvlak tussen organisatie- en persoonsarchief bevond.

Twee polen: klassiek en digitaal archief

Christopher wil via deze beroepsinlevingsstage zijn vaardigheden als archivaris verder aanscherpen. Hij zal zich daarom in eerste instantie bezighouden met het ontsluiten, schonen en selecteren van de overgedragen (papieren) archieven van Heemkunde Vlaanderen en LECA. Daarnaast zal hij bekijken of het huidige archiefbeheerssysteem van Histories geoptimaliseerd kan worden voor de toekomstige aangroei van (digitale) documenten. Deze taken bieden tevens een overzicht van waar deze organisaties zich de voorbije decennia mee hebben beziggehouden en hoe ze zich tegen het erfgoedlandschap hebben afgetekend. Op die manier hoopt Christopher bij Histories ook ervaring binnen de erfgoedsector in het algemeen op te doen.

Je kan Christopher bereiken via christopher.dekeyser@historiesvzw.be.