Nieuw in het team: inhoudelijk medewerker Els Vervaet

Sinds 4 juli hebben we een nieuw gezicht in het team van Histories. Binnen Histories ondersteunt Els Vervaet als inhoudelijk medewerker erfgoedverenigingen op het vlak van vzw- en vrijwilligerswetgeving, mogelijke paden voor financiële steun, enz. Zakelijke aspecten dus waarmee het bestuur van een organisatie te maken krijgt. Daarnaast werkt ze mee aan beleidsvoorbereidend onderzoek en beleidsinitiatieven die het erfgoedvrijwilligerswerk kunnen versterken. Tot slot stelt ze haar ervaring met organisatieontwikkeling ten dienste van het zakelijke team.

De afgelopen 19 jaar werkte Els als cultuurbeleidscoördinator voor Hemiksem en Schelle en sinds 2018 ook voor Niel. Gelet op haar pionierswerk in het intergemeentelijk samenwerken op het vlak van cultuurbeleid zal het dus niet verbazen dat Els graag meewerkt aan veranderingstrajecten binnen organisaties.

Tijdens haar loopbaan als cultuurbeleidscoördinator besteedde Els veel aandacht aan het lokaal cultureel erfgoed en zette zij samen met erfgoedvrijwilligers, heemmusea, ouderen en lagere schoolkinderen erfgoedprojecten op. Omdat ze liever voluit voor cultureel erfgoed ging, zette ze de stap naar Histories als inhoudelijk medewerker.

Een thema dat Els zeer nauw aan het hart ligt is het bruggenbouwen, zowel intergenerationeel als tussen verschillende culturele gemeenschappen. Zo werkte ze voorheen enkele jaren in het cultureel opbouwwerk van Antwerpen Noord, alsook samen met Marokkaanse moeders rond de taalontwikkeling van hun kleuter. Voor Antwerpen Averechts (nu Expeditie De Stad) leidde Els enige tijd groepen rond in Turkse buurten, met o.a. een bezoek aan de moskee en de Turkse middenstand.
Els behaalde een bachelor Sociaal-Cultureel Werk aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen en na een schakeljaar ook een master Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.

Welkom Els en veel succes.

Je kan Els contacteren via els.vervaet@histories.be.