Minister Jan Jambon op mini-stage bij landelijke dienstverlenende erfgoedorganisaties

Vlaams minister van cultuur Jan Jambon ontmoette op dinsdag 22 september alle landelijke dienstverlenende organisaties uit de erfgoedsector in De Hoorn in Leuven. Histories en 10 andere dienstverleners lieten de minister kennis maken met hun werking aan de hand van een mini-stage en verhalen van erfgoedvrijwilligers.

Erfgoed wordt vaak geassocieerd met grote instellingen zoals musea of archieven. Minder zichtbaar zijn de vele erfgoedgemeenschappen en de cultureel erfgoed-organisaties die op landelijk niveau een dienstverlenende rol opnemen. Om hun inzet en waarde zichtbaar te maken organiseerde Histories samen met CEMPER een co-creatieve workshop die de verbindende rol van dienstverleners in de verf zet. Minister Jambon legde een puzzel en kreeg daarbij uitleg over projecten zoals MamaMito en Op handen gedragen (het processienetwerk waar ook Histories deel van uitmaakt).

“Op een moderne, toekomstgerichte manier en met veel enthousiasme zetten de landelijke dienstverlenende rollen het erfgoed in Vlaanderen op de kaart”
– minister van Cultuur Jan Jambon

De ontmoeting met de minister was gericht op zoveel mogelijk ervaring en interactie. Zo werd hij onthaald onder het geschal van jachthoornblazer Dirk De With die net als de voorzitter van de frituristenbond Navefri, Bernard Lefèvre, getuigde over de erkenning van het jachthoorn blazen tot immaterieel cultureel erfgoed. Behalve de puzzel kreeg de minister de opdracht om zelf een kelk te registreren, een Vlaams schilderij toe te voegen aan Wikipedia en onder begeleiding van edelsmid Patrick Storme een champagnecoupe te smeden. Hij kreeg ook een filmpje te zien over de werking van dienstverlenende organisaties waarin onze coördinator Eva Wuyts getuigt over het belang van erfgoedvrijwilligers.

De minister vond de hele dag heel boeiend en onthulde in een reportage van ROB-tv zijn interesse om misschien in de toekomst zelf erfgoedvrijwilliger te worden, al zal dat gezien zijn drukke carrière voorlopig nog even moeten wachten.