Middeleeuws Metaal: onderzoek naar metalen materiële cultuur in de Vlaamse Steden

Histories participeert in een nieuw syntheseonderzoek over middeleeuws metaal van de VUB dat metaalvondsten beter wil integreren in wetenschappelijk onderzoek en in archeologische publiekswerking. De projectinventaris wordt daarbij ondergebracht in de bestaande databank achter MEDEA, die zich uitstekend leent voor de beschrijving van archeologische voorwerpen in metaal. De databank wordt ook verder uitgebreid om ook informatie over archeologische context op te slaan.

Onderbelicht

Bij archeologische opgravingen in Vlaamse steden worden regelmatig metalen voorwerpen aangetroffen in koperlegeringen, edelmetalen, lood(legeringen) en ijzer. Het toegenomen gebruik van metaaldetectoren speelt daarin zeker een rol, maar ook de gunstige bewaringsomstandigheden en de sterke toename in rijkdom en diversiteit van materiële cultuur in deze periode. Niettemin blijven die vondsten onderbelicht.

Slechts enkele vondstcategorieën, zoals munten en pelgrimsinsignes, vormen het onderwerp van doorgedreven onderzoek, vaak vanuit verwante wetenschappen als numismatiek en kunstwetenschappen. Het potentieel van metaalensembles voor interpretatie op site-niveau (chronologie, sociale en economische context …) en voor ruimer onderzoek gedreven door archeologische en historische vraagstellingen, wordt onvoldoende waargemaakt. Dit project wil het pad effenen voor de integratie van deze vondstcategorie in wetenschappelijk onderzoek en in archeologische publiekswerking.

Het project ‘Middeleeuws Metaal. Onderzoek naar metalen materiële cultuur in de Vlaamse steden, 1000-1600 n.C.’ richt zich in de eerste plaats op commerciële archeologen en op wetenschappers, maar heeft ook voor metaaldetectoristen een duidelijke meerwaarde. De uitgebreide referentietypologie voor middeleeuwse metalen voorwerpen zal vele metaaldetectoristen ongetwijfeld van pas komen.

Lees meer over het project op onroerenderfgoed.be.