Lerend netwerk rond reuzencultuur komt opnieuw samen

Op zaterdag 25 maart komt het lerend netwerk rond reuzencultuur in kader van het project Focus Vakmanschap opnieuw samen. Plaats van afspraak wordt Bolwerk in Kortrijk, de thuis van reuzin Kleine Emma. Focus Vakmanschap is een samenwerkingsproject van Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed, Centrum Agrarische Geschiedenis, CEMPER, Histories, PARCUM, ETWIE, FARO en Werkplaats Immaterieel erfgoed. In totaal worden er 10 vakmanschappen visueel gedocumenteerd, waarvan Histories één vakmanschap in beeld brengt.

Vakmanschap leeft! En dit zowel in het hoofd als in de handen van erfgoedgemeenschappen, groepen en individuen. Via Focus Vakmanschap wil Histories deze actoren ondersteunen in het borgen van hun vakmanschap. Het doel van het project is om de verschillende lagen van het reuzenambacht in kaart te brengen.

Tijdens het lerend netwerk in maart leggen we de focus op de hoofden en de onderstellen van reuzen en hoe die gemaakt kunnen worden.

We willen het volledige maakproces van reuzen in beeld brengen en onderlinge kennisuitwisseling opstarten. Ben jij een reuzenbouwer of reuzenbeheerder met wilde maakplannen voor een nieuwe reus? Heb jij recent een reus gebouwd en heb je tips en tricks te delen?

Laat het ons weten door het formulier in te vullen.

Met je vragen kan je terecht bij info@histories.be