Laat je digitaal bijstaan door Histories!

Alle medewerkers van Histories zitten in hun eigen kot, maar van stilzitten is er vooralsnog helemaal geen sprake! We blijven zoals steeds beschikbaar via mail, telefoon of videochatHebben jullie vragen over de mogelijkheden qua digitaal vergaderen en samenwerken met alle vrijwilligers van jullie organisatie, over jullie vrijwilligerswerking, over jullie statuut (al dan niet vzw worden?), over jullie erfgoedwerking, over het uitwerken van digitale ontsluitingsmogelijkheden,  kortom: zoek je een antwoord of inspiratie, aarzel niet en stel ze aan de medewerkers van Histories. Ook iets uitgebreidere hulp bij een bepaald thema of project via digitale begeleidingstrajecten zijn mogelijk, bijvoorbeeld rond het samenwerken met vrijwilligers via digitale kanalen

Neem contact met ons op via info@historiesvzw.be of via +32 (0)15/80 06 30. 

Foto via Pixabay